KWS Adnano – visoko prinosan i u najstresnijim uslovima proizvodnje

KWS Adnano – visoko prinosan i u najstresnijim uslovima proizvodnje

Izbor hibrida kukuruza svake godine poljoprivrednike stavlja pred veliku dilemu, jer od ove odluke zavisi koliko će proizvodnja biti uspešna. Svedoci smo sve sušnijih leta i čestih deficita padavina, što značajno umanjuje željene prinose. Iz tog razloga kompanija KWS preporučuje jedan od novijih hibrida, Adnano, koji ima jasne osobine ClimaContro3 hibrida, veoma je tolerantan na sušu i visoke temperature.

Srđan Prodanić iz Mačve, kaže da Adnano, hibrid iz FAO grupe 490, ima veoma dobar početni porast i dobro otpuštanje vlage. To je hibrid koji ima kratak period cvetanja, što je velika prednost u uslovima suše i visokih temperatura.

Ima jako širok list i veliki broj parova listova, te zadržava dugo “stay green” efekat. Slobodna metlica mu omogućava nesmetano prašenje “šta započne, to i završi” i nema redukcije zrna na klipu. Daje stabilnu masu od 1.000 zrna

Srđan zaključuje da je Adnano pokazao veliku tolerantnost na poleganje, a ako se uzme u obzir iskustvo iz poslednje 2-3 proizvodne sezone ovo je veoma značajna karateristika.

 

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica