KWS Kašmir – HIBRID kukuruza i za najizazovnije uslove

KWS Kašmir – HIBRID kukuruza i za najizazovnije uslove

KWS Kašmir je hibrid kukuruza koji spada u grupu Plus4GRAIN hibrida koji ostvaruje najbolje rezultate u intenzivnim uslovima proizvodnje. 

Hibrid koji je u ovoj izuzetno teškoj, sušnoj godini, ispunio očekivanja naših poljoprivrednika. KWS Kašmir spada u ranu FAO grupu 400 i hibrid je za zrno sa izuzetno visokim potencijalom za prinos.

Usled otvorenosti komušine brzo otpušta vlagu i omogućava nižu vlagu zrna žetvi. Razgranata metlica omogućava veliku produkciju polena i efikasniju polinaciju, što daje dobru ispunjenost klipa do vrha

klip kukuruza screenshot iz priloga o KWS kašmir hibridnom kukuruzu

Ovo je hibrid sa efikasnim nalivanjem zrna, stoga  u kombinaciji sa masom 1.000 zrna daje visoke prinose. Formira 16-18 redova zrna na klipu, dok u samom redu formira od 42 do 48 zrna na klipu.

I ove godine bio jedan od KWS-ovih najprodavanijih hibrida i opravdao je poverenje i u ovim stresnim uslovima proizvodnje.

 

 


Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica