Svet poljoprivrede Prodavnica

KOROVI u kukuruzu mogu se BRŽE razvijati od njega: Važno je suzbiti ih NA VREME

Na njivama pod kukuruzom, prisustvo korovskih biljaka može umnogome uticati na slabiji kvalitet te kulture i narušiti njegov ukupan prinos.

Aktuelna primena kukuruzFoto: Galenika-Fitofarmacija

Kada se govori o suzbijanju korova u usevima kukuruza u prvim fazama njegovog razvoja, paralelno sa porastom useva mogu se javiti sledeći korovi: palamida, ambrozija, gorušica, tatula i drugi širokolisni korovi. Kako navedeni korovi mogu da se brže razvijaju od kukuruza i da je borba protiv njih otežana ukoliko prerastu, važna je upotreba herbicida u pravo vreme.

Preporuka Galenike – Fitofarmacije za suzbijenje korova u kukuruzu do faze 4. lista:

MONOSAN HERBI 500: suzbija jednogodišnje i višegodišnje širokolisne korove. Doza primene: 1,5-2,5 l/ha. Primena u fazi 3. do 4. lista kukuruza.
ili
MOTO EXTRA 850: suzbija jednogodišnje i višegodišnje širokolisne korove. Doza primene: 0,8-1,0 l/ha. Primena u fazi 3. do 4. lista kukuruza.
ili
OSTAP: za suzbijanje širokolisnih korova. Doza primene: 2,0 l/ha. Primena u fazi 3. do 4. lista kukuruza.

TALISMAN za brzo i pouzdano oslobađanje kukuruza od sirka iz rizoma i drugih korova

Za proširenje spektra delovanja na uskolisne korove u usevu kukuruza navedeni herbicidi se mogu mešati sa preparatom TALISMAN.

TALISMAN je herbicid koji je u prethodnim sezonama u potpunosti dokazao svoju pouzdanost, snagu, brzinu i ekonomičnost u suzbijanju sirka iz rizoma.

Pored njega, TALISMAN delotvorno oslobađa njivu od travnih semenskih korova (proso korovsko, muhari, sirak iz semena).

Pogodnost ovog preparata je što pored uskolisnih suzbija i neke širokolisne korove u početnim fazama razvoja. Primenjuje se u količini od 1,25 l/ha, kada je kukuruz u fazi 2-6 listova, jednogodišnji korovi u fazi 2-6 listova, a divlji sirak iz rizoma visine 15-20 cm.

Aktuelna primena kukuruzFoto: Galenika-Fitofarmacija

Za ishranu kukuruza preporučuju neki od sledećih preparata:

FOLIGAL CINK 700: 1,0-2,0 l/ha, tečna folijarna prihrana za poboljšanje opšte kondicije useva,
SOLUVEG 20:20:20 + 1 MgO + ME: 3,0-5,0 kg/ha, đubrivo koje obezbedjuje potpunu i uravnoteženu ishranu,
ACTIVEG VEGETATIVE: 3,0-5,0 l/ha, NPK formulacija uz dodatak aminokiselina.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Komentari