Pun pogodak u zaštiti KRUŠAKA: Izbegnite štete u zasadima u FENOFAZI PRECVETAVANJA

Pun pogodak u zaštiti KRUŠAKA: Izbegnite štete u zasadima u FENOFAZI PRECVETAVANJA

Zaštita kruške u fenofazi precvetavanja je veoma važna, jer se na taj način izbegavaju značajna ekonomska oboljenja, odnosno štetočine koje izazivaju oštećenja delova te voćne kulture i smanjenje njene tržišne vrednosti.

Čuvajmo pčeleFoto: Galenika-Fitofarmacija

Najrazornije bolesti koje se mogu javiti u zasadu krušaka su svakako čađava krastavost kruške, siva pegavost lista kruške, dok je od štetočina napadaju kruškine buve koje su uzročnici velikih gubitaka. Kako bi zaštitili svoje zasade i obezbedili kvalitetne plodove, odnosno pravilno i nesmetano funkcionisanje biljaka, važna je pravovremena upotreba efikasnih preparata.

Čađava krastavost kruške i siva pegavost lista izazivaju prevremeno opadanje lišća

Velike količine padavina koje su zastupljene ovog proleća stvaraju adekvatne uslove za infekciju od strane gljive prouzrokovača čađave krastavosti kruške (Venturia pirina). Ovo oboljenje vidljivo je na lišću, mladarima i plodovima kruške. Na lišću i lisnim drškama su karakteristične pege svetlosmeđe i maslinasto mrke nijanse koje su okrugle.

Rane infekcije najčešće dovode do deformisanja, uvijanja i prevremenog opadanja lišća (ovo dovodi do slabljenja vitalnosti biljaka i usporenog porasta). Kod mladara dolazi do stvaranja ovalnih prištića koji pucaju i dovode do stvaranja rak rana.

Najveću štetu ovo oboljenje izaziva na tek zametnutim plodovima koji opadaju, dok se kod kasnije zaraze javljaju tamno zelene ili sive sitne pege u okviru kojih tkivo puca što dovodi do nesmetanog razvitka i prodora gljivica uzročnika truleži.

Od fenofaze precvetavanja kod osetljivih sorti, kao što je Viljamovka, mogu se pojaviti simptomi sive pegavosti lista kruške koje uzrokuje gljiva Mycosphaerella sentina. Ovo oboljenje izaziva veliku štetu jer dolazi do preranog opadanja lišća.

Jasno se može prepoznati po sitnim pegama na lišću kruške koje su sive boje sa tamnosmeđim rubom i imaju prečnik dva do tri milimetra. Unutar istih se javljaju crni piknidi – plodonosna tela. Kada se na jednom listu javi više pega one se vremenom spajaju formirajući veće nekrotične površine.

Za njihovo suzbijanje preporučujemo upotrebu fungicida:


MANKOGAL 80 u koncentraciji 0,25%
+
SEKVENCA u koncentraciji 0,03%

Kruškina buva stvara višestruke štete u zasadima kruške

Obična kruškina buva (Cacopsylla pyri) se nalazi u različitim stadijumima razvoja – mlade larve, odrasle larve i imago. Larve ove šetočine sisaju sokove iz biljnog tkiva izazivajući zastoj letorasta, deformaciju listova (kovrdžanje što uzrokuje manju asimilacionu površinu), lišće se suši. Ono što dodatno izaziva štetu u zasadima kruške je medna rosa koju luči kruškina buva i koju naseljava čađavica.

Radi efikasnog suzbijanja, koje podrazumeva suzbijanje svih stadijuma štetočine preporučujemo primenu insekticida FURIOSO 0,15%.


FURIOSOFoto: Galenika-Fitofarmacija

FURIOSO moćno i visoko funkcionalno rešenje protiv kruškine buve

Uz poštovanje ekotoksikoloških uslova, selektivnost prema pojedinim grupama korisnih insekata, preparat FURIOSO je pokazao izuzetno visoku efikasnost u suzbijanju nekoliko značajnih štetočina koji se hrane bodenjem i sisanjem, pre svih, kruškine buve.

Aktivna materija ovog preparata je spirotetramat i ona spada u novu grupu insekticida-ketoenoli. Ona deluje na inhibiciju enzima koji učestvuje na sintezu lipida. Na taj način dolazi do poremećaja u presvlačenju insekata, a takođe dolazi i do poremećaja u polaganju jaja.


Značajna karakteristika je dvosmerna sistemičnost, to jest sposobnost FURIOSA da se kreće i ksilemom i floemom i time zaštiti i najskrivenija mesta na kojima se insekti nalaze i hrane, a takođe pokriva i svaki novi prirast u narednim nedeljama nakon tretmana.

Najbolja pozicija ovog insekticida je momenat intenzivnog vegetativnog porasta, nakon cvetanja, kada se sistemom sprovodnih sudova preparat najlakše kreće.

Sa aspekta štetočine, FURIOSO je preparat koji najveću efikasnost ispoljava kada se primeni u momentu žutih jaja kruškine buve.

Za bolju pokrovnost i dužu perzistentnost primenjenog insekticida preporučuje se korišćenje okvašivača NU-FILM 17 u količini od 1 l/ha.

Velika kolebanja temperatura indukovala su pojavu stresa kod biljaka. Zbog toga je važno da se prilikom zaštite zasada kruške radi prevazilaženja stresnog perioda primeni folijarno đubrivo ACTIVEG VEGETATIVE u koncentraciji 0,3%.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica