Izbegnite umanjene prinose – zaštitite pšenicu na vreme!

Visoke temperature poslednjih dana polako ali sigurno nas uvode u deo godine kada se pažnja mora posvetiti zaštiti useva pšenice od korova, koji mogu predstavljati veliku smetnju u žetvi. Svako zakašnjenje ili propust imaće za posledicu ne samo dodatne troškove u kasnijem suzbijanju korova, već će se to osetiti i na prinosima. Kako biste to izbegli, trebalo bi da se okrenete proverenim partnerima u proizvodnji.

Diplomirani inženjer, Ivan Valent iz kompanije „Agromarket“, objasnio nam je u kakvom se trenutno stanju nalazi pšenica.

Neobična jesen i zima sa izrazito dugim periodom niskih temperatura i golomrazice doveli su do toga da su usevi pšenice prilično osetljivi. Pored prihrane, koja je od velikog značaja, ali i početka borbe protiv uzročnika bolesti, velika pažnja mora se posvetiti i borbi protiv korova“, ističe Valent.
 

Pšenica u polju - ©Agromedia 

Za ovu namenu kompanija Agromarketʹ preporučuje primenu proverenog i izuzetno efikasnog preparata, herbicida Lanselot. On dolazi iz poznate američke multinacionalne kompanije ʹDow AgroSciences i pokriva kompletan spektar širokolisnih korova, čak i galijuma i prilepače“, dodaje on.

Zaštita i prihrana ozimih useva – za siguran i zdrav rod!

Osim ova dva korova, koji prave najveće probleme u žetvi pšenice, Lanselot suzbija i palamidu, pepeljugu i druge korove. Osim toga, jedna od najvećih prednosti Lanselota jeste to što on temeljno čisti njivu za usev koji dolazi posle pšenice, pa se time olakšavaju agrotehničke mere koje slede nakon žetve“, navodi stručnjak.
 

Ranijom primenom preparata Lanselot ciljaju se korovi koji su se tek postavili na njivama i suzbijaju se pre nego što su napravili bilo kakvu štetu.

Aleksadar Torma iz preduzeća „Sloga Kać“ objašnjava: „Kada je suzbijanje korova u pšenici u pitanju, nema mnogo dileme. Činjenica je da se preparat Lanselot može primeniti na nižim temperaturama, što nama mnogo odgovara. Naime, zbog obima prolećnih radova, nema vremena za čekanje. Treba obaviti setvospremanje, ali i setvu i tretmane i na drugim usevima“, rekao je Torma.

Održan jubilarni 10. EXPO kućni sajam kompanije Agromarket

Ranijom primenom preparata Lanselot ciljaju se korovi koji su se tek postavili na njivama i suzbijaju se pre nego što su napravili bilo kakvu štetu. Efikasnost Lanselota je izuzetna i tu ne treba trošiti reči. Na kraju, ne bih da zaboravimo ni njegovo zemljišno delovanje, što je takođe odlična osobina Lanselota“, dodao je gospodin Aleksandar.
 

Žetva pšenice - ©Agromedia 


Pored kvalitetne zaštite useva strnine od korova, veliku pažnju trebalo bi posvetiti i zaštiti od uzročnika bolesti
. Oni kondiciono slabim usevima mogu naneti velike štete. Ovom merom se obezbeđuje ne samo prinos, već se utiče i na njegov kvalitet.

Istovremeno, sa primenom preparata Lanselot, može se primeniti i fungicid Excorta, koji se dokazao kao pouzdan preventivni partner u suzbijanju uzročnika bolesti lista i stabla. Upravo zbog važnosti prvog tretmana protiv bolesti, naša preporuka je primena fungicida Excorta, jer se njime pokriva ceo spektar bolesti, tipa rđa, pepelnica, septorija i druge. Trebalo bi reći još i to da su proizvođači koji su ga koristili do sada veoma zadovoljni njegovom primenom“, dodaje Ivan Valent.

Sagovornici:
Ivan Valent, kompanija „Agromarket“
Aleksadar Torma, preduzeće „Sloga Kać“

Komentari