Šta je sa higijenom kada se proizvodi ˶tradicionalno˝?

Šta je sa higijenom kada se proizvodi ˶tradicionalno˝?

Ako ste proizvođač tradicionalne hrane ili planirate da tako nešto započnete, morate biti upoznati sa određenim pravilima. Bez obzira da li proizvodite na veliko ili malo, higijena i u ovakvoj proizvodnji mora biti imperativ. Ipak, u ovom proizvodnom procesu zakon dozvoljava određena odstupanja.

Suvo meso © Agromedia

 

Tradicionlani proizvodi predstavljaju deo tradicije i nacionalnog identiteta, proizvode se prema tradicionalnim metodama proizvodnje, i predstavljaju nešto po čemu su jedan narod i država, ili jedan njen deo, poznati u zemlji i svetu.

Proizvodnja hrane sa tradicionalnim karakteristikama ne mora da bude količinski mala, već može imati i industrijske kapacitete. U tom slučaju proizvodnja se obavlja u objektima koji koriste određena odstupanja od opštih zahteva higijene hrane.

Dozvoljena odstupanja u tradicionalnoj proizvodnji

Ukoliko ste proizvođač tradicionalne hrane propisi vam dozvoljavaju da u proces proizvodnje uključite neke promene. Ove promene nazivaju se dozvoljena odstupanja.

Odstupanja u tradicionalnoj proizvodnji odnose se na:

1.    Materijale od kojih se grade prostorije za proizvodnju;
2.    Opremu, pribor i alat;
3.    Postupke čišćenja i dezinfekcije.


Ipak, osnovni pristup je uvek isti: proizvoditi hranu na tradicionalan način znači raditi čisto. U svim fazama proizvodnje, skladištenja i prometa hrane neophodno je poštovati osnovna pravila higijene.

Koje uslove mora ispuniti objekat za proizvodnju životinjske masti i čvaraka

Kulen © Agromedia


 

Kakvi mogu da budu objekti za tradicionalnu proizvodnju hrane?

Objekti u kojima se proizvodi tradicionalna hrana mogu da budu izgrađeni od prirodnih materijala neophodnih za razvoj specifičnih karakteristika tog tradicionalnog proizvoda.


Ove prostorije imaju zidove, plafone i vrata koji nisu od glatkih, nepropusnih, neupijajućih ili materijala otpornih na koroziju, odnosno mogu da imaju prirodne geološke zidove, plafone i podove. Objekti za tradicionalnu proizvodnju mogu biti izgrađeni od kamena ili drveta.

U svim fazama proizvodnje i pakovanja tradicionalne hrane mogu se koristiti oprema, alat i pribor koji su izrađeni od materijala koji nisu glatki i otporni na koroziju. Mogu se koristiti drvo i kamen, ali i drugi materijali koji se tradicionalno koriste u proizvodnji, zrenju, čuvanju i prometu proizvoda.

Što se čišćenja i dezinfekcije tiče, njihova učestalost se mora prilagoditi proizvodnim aktivnostima. Sve mora biti usmereno očuvanju prirodnih uslova proizvodnje.

Sva navedena odstupanja mogu da se primene jedino ako ne ugrožavaju interes javnog zdravlja, i ne dovode u pitanje bezbednost hrane.

Šta je ono što morate poštovati?

Moramo pomenuti da su upravo tradicionalni načini i uslovi proizvodnje u određenim krajevima Srbije obezbedili posebne karakteristike proizvoda koji je proizvođačima cilj, a potrošačima ono zbog čega neki proizvod kupuju i vole.

Ipak, osnovni pristup je uvek isti: proizvoditi hranu na tradicionalan način znači raditi čisto. U svim fazama proizvodnje, skladištenja i prometa hrane neophodno je poštovati osnovna pravila higijene.

Šta je važno kupcu tradicionalne hrane?

Kupac može odabrati one tradicionalne proizvode koji su napravljeni u manjim gazdinstvima. Ovakva hrana nastaje u prirodnim mikroklimatskim uslovima i njena proizvodnja traje znatno duže. Sa druge strane kupac se može odlučiti za hranu čija je proizvodnja trajala kraće, koja je deo proizvodnje industrijskog kapaciteta, i čije su specifičnosti stvorene u veštački obezbeđenim i kontrolisanim mikroklimatskim uslovima.

Bez obzira koju od ove dve opcije odabere, kupac uvek mora biti siguran da je proizvod sa tradicionalnim karakteristikama za koji se odlučio potpuno ispravan i proizveden u skladu sa svim važećim higijenskim propisima.

Izvor: Vodič za proizvodnju i preradu mesa malog kapaciteta i proizvodnju tradicionalnih proizvoda od mesa
 

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica