Prerada na gazdinstvu MORA biti u skladu sa ZAHTEVIMA propisa

Prerada na gazdinstvu MORA biti u skladu sa ZAHTEVIMA propisa

Da li ste upisani u Centralni registar objekata, kakve to mogućnosti pruža i kakve obaveze postavlja? U serijalu „Kako treba“ predstavljamo korake i proceduru da objekat u kome poslujete (prerada na gazdinstvu ili objekat malog kapaciteta) bude u skladu sa zahtevima propisa i inspekcije. Time su vaši proizvodi dobrodošli u sve objekte maloprodaje, ugostiteljske objekte i promet uopšte.

Pored registracije objekta, za koji je nadležna tela Ministarstva poljoprivrede, potrebno je i registrovanje poslovanja u Agenciji za privredne registre.

Ova dva oblika registrovanja su zasebna, i tek zajedno čine neophodnu celinu – jedan se tiče mesta proizvodnje i objekta, procedura i proizvodnje, a drugi je registracija vašeg malog biznisa u poslovnom svetu.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je institucija kod koje ćete registrovati objekat, oni će izdati rešenje kojim se upisujete u Registar. Za sve delatnosti, tj klanje i preradu mesa, preradu mleka i proizvode biljnog porekla potrebno je da se ispune uslovi vezani za izgradnju, raspored, opremanje prostora, za procedure koje se uspostavljaju… A onda treba popuniti i zahtev, tj obrazac gde upisujete opis delatnosti, vrstu i količinu proizvoda, mesto proizvodnje i tržište.

Sve obrasce i zahteve moguće je skinuti ili dobiti sa dve adrese zadužene za registraciju – Uprave za veterinu za proizvode životinjskog, i Sektora za poljoprivrednu inspekciju za proizvode biljog porekla. Nekada ih nije lako naći ali treba biti uporan ali je svakako Ministarstvo poljoprivrede jedina adresa za to…

Vrste vaše delatnosti i obima proizvodnje uslovljava da li se objekat registruje ili odobrava.

Prvi oblik predvidjen je za preradu u gazdinstvu, gde samo prijavljujete svoju delatnost i upisujete u Registar ako ispunjava sve uslove.

Za delatosti poput klanja i objekta malog kapaciteta za preradu mesa ili mleka zahteva se prethodno odobravanje početka rada. To znači da, izlazi komisija na teren i prema ispunjenosti uslova daje rešenje o početku rada – prvo privremeno a potom i trajno.


Za vas to znači da za razliku od registracije objekta, kada samo prijavljujete početak rada a eventualno prema opštem rasporedu inspekcija dolazi kod vas u kontrolu, kod odobravanja objekta ne možete da počnete sa radom dok ne dobijete rešenje komisije. Takva vrsta početka je rezervisana za delatnosti većeg rizika u smislu bezbednosti hrane, pa je zato potrebna i ova prethodna dozvola tj odobravanje.

Za registraciju proizvodnje kao privrednog subjekta potrebno je pratiti procedure u Agenciji za privredne registre, takozvanom APRu. Samo prerada mleka na gazdinstvu je moguća za fizička lica bez registracije u APRu, dok svaka druga, prerada mesa, voćam proizvodnja zimnice itd zahteva barem preduzetnički status.

To je i najčešći oblik registrovanja, kao preduzetnik, i tako možete da se bavite različitim delatnostima na gazdinstvu ali birate jednu pretežnu koja vam je dominantna.


Takodje, status paušalca koji je moguć za najveći broj malih prerada, vam omogućava da ne morate da vodite knjige i da sa najmanjim mogućim opterećenjima ostvarite svoja zdravstvena i penzijska prava. A pritom vaši proizvodi mogu u maloprodaju ili restorane.

Kancelarija na maloj farmi treba da ima ažurnu arhivu svih dokumenata koji prate proizvodnju. Dobro osmišljena dokumentacija sa tematski organizovanim registratorima pomaže u svakodnevnom poslovanju – od prijave za fondove i mere podrške, pa do komunikacije sa potrošačima, inspekcijom i najpre praćenja sopstvene proizvodnje kroz zapise o svakoj proizvodnoj partiji/šarži. Tako možete da uvek pratite sledljivost procesa proizvodnje, unapređujete efikasnost, I strateški planirate dalje korake razvoja


Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica