Osigurajte bezbednost hrane primenom HACCP sistema

Osigurajte bezbednost hrane primenom HACCP sistema

Svaki proizvođač hrane, bez ozbira da li je u pitanju industrijska proizvodnja ili proizvodnja na manjim poljoprivrednim gazdinstvima, mora da bude siguran da je hrana koju proizvodi bezbedna za ishranu ljudi. Iz tog razloga u procesu proizvodnje hrane mora da se uspostavi sistem upravljanja bezbednošću hrane. Međunarodno priznat sistem bezbednosti hrane jeste HACCP.

HACCP sistem

Bez obzira da li se bavite proizvodnjom hrane na veliko ili na malo, proizvodni proces mora biti usklađen sa HACCP sistemom

HACCP je međunarodno priznat dokumentovani način da proizvođač osigura da se sa opasnostima za bezbednost hrane upravlja odgovorno i da se tako radi od početka do kraja dana. Ovaj sistem osmišljen je tako da deluje preventivno. Sa njim se unapred predviđaju moguće opasnosti i načini za njihovu kontrolu.

HACCP standardom predviđene su opasnosti i rizici proizvodnje hrane.

Opasnost u proizvodnji hrane jeste biološki, hemijski ili fizički činilac u hrani ili uslovi odnosno stanje hrane, koji mogu da izazovu štetan uticaj na zdravlje ljudi.

Pravilnik o prehrambenim aditivima – pravi vodič za oznake na deklaracijama

Rizik u proizvodnji hrane odnosi se na posledice postojanja opasnosti i predstavljen je kao faktor verovatnoće štetnog uticaja na zdravlje i ozbiljnost tog uticaja.

Ukoliko želite da svoj proizvod plasirate na šire tržište, morate se pridržavati pravila HACCP sistema. Od primarne proizvodnje do finalnog proizvoda uspostavljenja higijenska praksa jeste od suštinskog značaja za praćenje stanja u čitavom lancu proizvodnje hrane. 


Izvor: Vodič za proizvodnju i preradu mesa malog kapaciteta i proizvodnju tradicionalnih proizvoda od mesa

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica