SETVA CVEKLE: Ovo su KLJUČNE stvari koje morate znati

Setva cvekle direktno iz semena je najčešći način proizvodnje ove povrtarske kulture. Optimalno vreme za setvu cvekle namenjene letnjoj potrošnji je od sredine marta pa do poslednjih dana maja meseca. Mi vam otkrivamo koje uslove trebate da joj obezbedite prilikom setve.

CveklaFoto:Pixabay

Zemljište

Cvekla zahteva dobro ocedno tlo sa optimalnom pH vrednošću od 6,5 do 7. Potrebno joj je osigurati zemljište mrvičaste strukture kako bi brže i bolje nicala. Teška, odnosno sabijena tla je neophodno izbegavati jer kod njih dolazi do stvaranja deformacija korena. Zemljište se mora odlikovati sa dosta hranljivih materija. Najpogodnija zemljišta su černozem i rečni nanosi. Ovoj povrtarskoj kulturi ne odgovara direktno đubrenje stajnjakom.

Setva cvekle

Pre setve je potrebna predsetvena priprema zemljišta kako bi se osigurao dubok i rastresit sloj. Neophodno je da zemljište bude obrađeno u dubini oko 20 do 30 centimetara.

Kada je u pitanju raspon razmaka između redova, on zavisi od toga da li se setva cvekle vrši na manjim ili većim površinama. Kod malih površina seje se sa razmakom između redova od 30 do 40 centimetara, a kod većih površina 50 do 60 centimetara, mašinski. Optimalan razmak u redu treba da iznosi od 8 do 10 centimetara da bi se dobio dobar koren.

Dubina setve ove povrtarske kulture je 2 do 3 centimetra. Ukoliko hoćete da seme cvekle nikne brže, pre setve ga ubacite u vodu temperature oko 22 stepena i držite 48 sati. Pre nego što ga položite u zemlju, seme je nužno dobro osušiti. Za površinu od jednog hektara potrebno je oko 5,6 kilograma semena.

Setvom u dva ili tri roka ostvaruje se postepeno postizanje mlade, nežne cvekle.

Zahtevi prema temperaturi, svetlosti i vodi

Seme cvekle će nići za 10 dana ukoliko u tom vremenskom intervalu temperatura iznosi od 10 stepeni. Najidealnija temperatura za rast cvekle je od 15 do 23 stepena. Iako je toploljubiva kultura, usled previsokih temperatura dolazi do pojačanog porasta lisne mase što rezultira smanjenjem prinosa korena.

U odnosu na sve korenasto povrće, cvekla je najzahtevnija kada je u pitanju velika količina svetlosti. Ovo je razlog zbog kojeg je ne bi trebalo gajiti kao međuusev.

Na početku svog razvića, ima pojačane zahteve za vodom, što se kasnije smanjuje. Ovo je proisteklo iz činjenice da seme upija do 170 posto više vode nego što je njegova masa.

CveklaFoto:Agromedia

Šta još trebate da znate o cvekli?

Ova povrtarska kultura ima iste neprijatelje kao i šećerna repa, što rezultira sličnom zaštitom od bolesti, odnosno štetočina.

Zbog toga što se iz jednog klupka formira više biljaka, u fazi formiranja prvih stalnih listova je potrebno izvršiti proređivanje.

Komentari