Svet poljoprivrede Prodavnica

Spajanje slabih pčelinjih društava pomaže pčelama da prežive zimu

Pčele - © Pixabay

Slaba pčelinja društva teško mogu da prežive zimu ukoliko se ne spoje sa nekim jačim društvima. Stručnjak za pčelarstvo iz PSSS Negotin naveo je nekoliko osnovnih saveta kako treba pripremiti pčele za zimu.

Postoji određena jačina pčelinjeg društva koje može da uđe u zimovanje, ali on se razlikuje za svaku rasu. Minimalna potrošnja hrane u zimskom periodu u društvima je jačine 9-12 ulica pčela. Računajući po jedinici žive mase, pri povećanju ili smanjenju jačine, utrošak hrane se povećava.

Jaka društva pčela bolje podnose zimu. Zbog toga društva početkom jeseni moraju imati najmanje 2 kg pčela, što odgovara 8-9 ulica. Uspešni pčelari pripremaju se za zimu sa najjačim društvima, odnosno sa masom pčela najmanje 2,5kg (10 ulica). Slaba, neuspešna i maloproduktivna društva u jesen se obično škartiraju.

Spajanje jednog društva sa drugim, ako jačina pripojenoga ne prelazi 1/3 osnovnog društva, ne može da se pogorša tokom zimovanja u poređenju sa drugim društvom iste jačine.

Društva, dobijena spajanjem slabih društava jednakih po jačini, ne mogu dostići tako dobre rezultate zimovanja i prolećnog razvoja, kao i ona društva koja su imala istu jačinu. Kao rezultat samostalnog razvoja. Otuda, slaba društva treba spojiti sa srednjim po jačini, a ne spajati ih po tri do četiri zajedno.

Neuspešna društva (sa neoplođenom maticom, bez matice, ili sa pčelama-trutušama), treba uništavati, a ne spajati ih sa dobrim, uspešnim društvima.

Autor: dipl.ing. Dragan Radosavljević, PSSS Negotin

Izvor: Kalendar pčelara, G.D.Bilaš, N.I.Krivcov, V.I.Lebedev

Komentari