Pravilnik o uslovima i načinu gajenja pčela mora važiti za čitavu zemlju

Pravilnik o uslovima i načinu gajenja pčela mora važiti za čitavu zemlju

Donošenje Pravilnika o uslovima i načinu gajenja pčela 2010. godine nije nateralo pojedine opštine u Srbiji da se odreknu prakse primenjivanja svojih internih pravila. Kako bi se rešio još jedan veliki problem u pčelarstvu u našoj zemlji, morala je da reaguje i poljoprivredna inspekcija.

Pravilnikom regulisana i udaljenost košnica od puteva - ©Pixabay

 

Kraj prošle i početak ove godine u pčelarstvu obeležila je vest o ukidanju naplate pašarine za pčele na teritoriji nacionalnih parkova. Ova vest ocenjena je kao vrlo važna za razvoj pčelarstva u Srbiji. Uoči Državnog pčelarskog sajma iz Saveza pčelarskih organizacija Srbije stiže još dobrih vesti za pčelare. Naime, kako iz SPOS-a ističu, rešen je još jedan veliki problem pčelarstva Srbije.

Ministarstvo poljoprivrede još 2010. godine donelo je Pravilnik o uslovima i načinu gajenja pčela. Ovaj pravilnik pored uslova i načina gajenja pčela reguliše i udaljenost pčelinjaka od puteva i objekata. Stupanjem na snagu ovog pravilnika sve lokalne uprave morale su da prekinu sa sprovođenjem regulativa iz svojih internih pravilnika i da počnu sa korišćenjem nacionalnog. Međutim, kako iz SPOS-a navode, to se nije dogodilo, već su pojedine opštine u Srbiji i dalje zadržale i primenjivale svoje, interne pravilnike. Iz ovog razloga, predstavnici Saveza pčelarskih organizacija morali su da reaguju i u čitav problem uključe poljoprivrednu inspekciju.

Nakon inspekcijske kontrole u pojedinim opštinama i utvrđenih nepravilnosti, istaknuto je da se sve opštine u Srbiji moraju pridržavati regulativa iz nacionalnog pravilnika i da nikako ne smeju da sprovode bilo kakve svoje interne zakone koji se razlikuju od zakona o gajenju pčela na državnom nivou.

SPOS je takođe pozvao sve pčelare u svim opštinama Srbije koji imaju slične probleme, da se jave kako bi se ovom problemu srpskog pčelarstva konačno stalo na put.

Pravilnikom o uslovima i načinu gajenja pčela propisuju se uslovi i način gajenja i selidbe pčela, sadržina uverenja o transportu, kao i uslovi za izdavanje saglasnosti da pčelari iz drugih zemalja mogu koristiti pčelinju pašu na teritoriji Republike Srbije.

Sa svim detaljima koje ovaj pravilnik donosi možete se upoznati u priloženom dokumentu.


Pravilnik o uslovima i načinu gajenja pčela.pdf

 

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica