Vesti sa Produktne berze za period 15-19.05.2017.

Pšenica i sojina sačma su igrale važnu ulogu u ovonedeljnom berzanskom trgovanju. Takođe, je realizovan i prvi ugovor na soju rod 2017. „na zeleno“. Ukupno je u periodu od 15. do 19. maja 2017. godine prometovano 2. 109 tona robe, što je za 8 zapeta 15 odsto rast u odnosu na prethodnu nedelju. Usled većeg učešća sojine sačme u prometu, finansijska vrednost trgovane robe iznosila je 55.298.400,00 dinara što je rast od 40,50%.

Cena kukuruza je iznosila 16,60 dinara po kilogramu bez PDV-a, a na cenu je pre svega uticao paritet. Statistički posmatrano žuto zrno je jeftinije za 2,21% u odnosu na prošlu nedelju.

Kvalitet pšenice bio je presudan za određivanje njene cene. Usled čega se i javila oscilacija cene u opsegu od 17,20 do 18,40 dinara bez PDV-a. Prosečna cena kilograma hlebnog zrna ove nedelje iznosila je 17,48 dinara, odnosno 19,23 dinara po kilogramu sa PDV-om, što predstavlja statistički rast od 0,93% na nedeljnom nivou. U odnosu na cenu u žetvi, pšenica je skuplja za oko 15%.

Soja rod 2016 je nastavila sa cenovnim padom. Zrno je bilo jeftinije za 0,67 odsto i kilogram je u proseku koštao 49,67 din, odnosno 54,63 din/kg sa PDV-om. Sojina sačma sa 44% proteina beležila je silazni cenovni trend tokom cele nedelje. Cena se kretala od 52,50 do 53 dinara, dok ponder je iznosio 52,68 dinara odnosno 63,22 din/kg sa PDV-om.

U Čikagu u odnosu na prethodnu nedelju, pšenica je pojeftinila 1,85%, a kukuruz je pojeftinio 0,87%. Soja je pojeftinila 2,23%, a sojina sačma za 2,35%.

U Budimpešti u odnosu na prethodnu nedelju kukuruz je poskupeo za 0,11%, dok je u Parizu kukuruz pojeftinio za 3,30%, a pšenica je pojeftinila 2,50%.

Komentari