TOVLJENICI skupi, ali prasići se prodaju za ČAK 450 din/kg

TOVLJENICI skupi, ali prasići se prodaju za ČAK 450 din/kg

Rast cena teladi SM rase i tovnih bikova na stočnoj pijaci u Kraljevu, dok je otkupna cena prasadi od 16 do 25 kilograma dostigla maksimum od 450 din/kg. Jagnjad i jarad bila su skuplja, a ovce i koze jeftinije u odnosu na prethodnu nedelju na stočnoj pijaci u Vranju.

Cene bikova, teladi, krava za klanje

Cene teladi SM rase  do 160 kilograma i tovnih bikova SM rase preko 500 kilograma bile su više u odnosu na prethodni period na stočnoj pijaci u Kraljevu. Za telad su kupci trebali da izdvoje 690 din/kg, a za tovne bikove 360 din/kg. Na stočnoj pijaci u Užicu zabeležen je rast prodajne cene tovnih bikova SM rase preko 500 kilograma, jer su se najčešće mogli pazariti po ceni od 330 din/kg.

U klanicama na teritoriji Loznice i okolnih mesta protekle je sedmice došlo do rasta otkupnih cena tovnih bikova SM rase  preko 500 kilograma i krava za klanje SM rase. Cena bikova iznosila je 330 din/kg, dok je kod krava za klanje dominirao iznos od 230 din/kg. Za razliku od njih niža je bila otkupna cena tovne junadi od 350 do 480 din/kg, pošto je dominirao iznos od 280 din/kg. Rast otkupne cene tovne junadi preko 480 kilograma zabeležili su reporteri STIPS iz Šapca u klanicama na podučju ovog grada. Otkup grla ove kategorije goveda najčešće se odvijao po ceni od 350 din/kg.

Klaničari sa poručja srednjebanatskog regiona po višim su cenama u odnosu na poslednju nedelju aprila otkupljivali tovne bikove preko 500 kilograma, kako grla SM rase, tako i grla HF rase. Viša je bila i otkupna cena tovne junadi preko 480 kilograma. Cena tovnih bikova i tovne junadi SM rase iznosila je 330 din/kg, dok je kod tovnih bikova HF rase dominirao iznos od 300 din/kg.

Najčešća prodajna cena teladi SM rase do 160 kilograma iznosila je 450 din/kg tokom prve sedmice maja na pijaci žive stoke u Požarevcu. Za tovnu junad od 350 do 480 kilograma kupci su trebali da izdvoje 270, a za krave za klanje 170 din/kg, kao i prethodne nedelje.

Cene prasadi, krmača za klanje, tovljenika

U klanicama na području sremskog regiona otkupna cena prasadi od 16 do 25 kilograma dostigla je maksimun od kada STIPS prati cene, ponudu i tražnju žive stoke u Srbiji, jer je iznosila 450 din/kg. Za razliku od njih niža je bila otkupna cena tovnih svinja od 80 do 120 kilograma, jer je dominirao iznos od 190 din/kg.

Klaničari sa područja Pčinjskog regiona po višim su cenama u odnosu na prethodni period vršili otkup tovnih svinja od 80 do 120 kilograma. Dominirao je iznos od 195 din/kg. Na pijaci žive stoke u Vranju evidentiran je pad prodajne cene prasadi od 16 do 25 kilograma, pošto se prodaja nejčešće odvijala po ceni od 360 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Loznici došlo je do pada cene prasadi od 16 do 25 kilograma, pa je cena iznosila 370 din/kg. Za raziku od njih došlo je do rasta cena obe kategorije tovnih svinja, pa je kod grla  od 80 do 120 kilograma dominirao iznos od 200 din/kg, a kod grla preko 120 kilograma iznos od 170 din/kg.

Viša je, takođe, bila i otkupna cena krmača za klanje, pošto je dominirao iznos od 140 din/kg. U klanicama na ovom području situacija je bila slična sitaciji na stočnoj pijaci. U klanicama na teritoriji nišavskog regiona evidentiran je pad otkupne cene prasadi od 16 do 25 kilograma, jer se otkup najčešće odvijao po ceni od 350 din/kg.

Klaničari sa područja severnobačkog regiona po višim su cenama u odnosu na prethodni period vršili otkup krmača za klanje, pošto je cena iznosila 150 din/kg. Glavni razlog bila je veoma slaba ponuda grla ove kategorije svinja.

Cene jagnjad, jaradi, ovaca i koza

Protekle je nedelje zabeležen rast prodajnih cena jagnjadi i jaradi na pijaci žive stoke u Vranju. Za jagnjad su kupci trebali da pripreme 380 din/kg, a za jarad 350 din/kg. Za razlliku od njih niže su bule cene ovaca i koza, jer je u kategoriji ovaca dominirao iznos od 150 din/ kg, a za koze 140 din/kg.

Na pijaci žive stoke u Užicu došlo je do rasta prodajne cene jagnjadi u odnosu na predthodni period, jer je dominirao iznos od 360 din/kg. U klanicama na području zlatiborskog regiona, takođe, je evidentiran rast otkupne cene jagnjadi na 350 din/kg. Prema izveštaju reportera STIPS iz Niša otkupna cena jagnjadi bila je niža tokom prve sedmice maja u klanicama na području ovog regiona, pošto je dominirao iznos od 350 din/kg. Na stočnoj pijaci u ovom gradu evidentiran je rast prodajne cene koza, jer je dominirao iznos od 130 din/kg.

Jagnjad su bila jeftinija u sedmici za nama na pijaci žive stoke u Čačku, jer se promet ove kategorije ovaca odvijao najčešće po ceni od 350 din/kg. Glavni razlog bio je dosta bolja ponuda, a slabiji obim prodaje u odnosu na prethodni period. znosila 150 din/kg. Glavni razlog bila je veoma slaba ponuda grla ove kategorije svinja.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica