Ponuda i prodaja jagnjadi i prasadi prosečni u Požarevcu | Cene stoke

Uobičajena ponuda teladi SM rase do 160 kilograma, za ovaj period godine. Nestandardno visoke temperature glavni razlog slabe prodaje tovljenika od 80 do 120 kilograma.

Cene teladi, junadi, krava i priplodnih junica

U klanicama na području Braničevskog regiona najčešća otkupna cena teladi SM rase do 160 kilograma iznosila je 350 din/kg, dok je otkupna cena tovne junadi od 350 do 480 kilograma iznosila 230 din/kg.

Na području Južno-banatskog regiona otkupna cena tovne junadi preko 480 kilograma iznosila je 200 din/kg tokom prve sednice januara.

Na stočnoj pijaci u Pirotu cena cena teladi SM rase nije se menjala u odnosu na prethodnu nedelju.

Na pijaci žive stoke u Kraljevu u protekloj sedmici mogle su se pazariti priplodne junice po ceni od 202.300 dinara po grlu.

Na stočnoj pijaci u Somboru prodajna cena teladi do 160 kilograma iznosila je 360 din/kg, a cena tovne junadi preko 420 kilograma iznosila je 210 din/kg. Cena krava za klanje varirala je u zavisnosti od rase, od 140 do 150 din/kg.

Cene prasadi i jagnjadi

 

Klaničari sa područja Južno-banatskog okruga u prethodnoj sedmici otkupljivali su prasad od 16 do 25 kilograma po ceni od 210 din/kg.

Zabeležena je ista otkupna cena i u Severno-bačkom regionu, za prasad od 16 do 25 kilograma.

Na stočnoj pijaci u Požarevcu evidentirana je prodaja prasadi do 15 kilograma, po ceni od 240 din/kg, dok je za prasad od 16 do 25 kilograma otkupna cena iznosila 230 din/kg. Prosečan obim ponude i prodaje.

Na stočnoj pijaci u Požarevcu evidentirana najčešća prodajna cena jagnjadi iznosila je 260 din/kg, dok je za otkup ovaca evidentirana cena od 110 din/kg. Prosečan obim prodaje i ponude.

Na stočnoj pijaci u Loznici evidentirana je prodajna cena jagnjadi po 230 din/kg, jaradi po 180 din/kg i ovaca po ceni od 140 din/kg. Otkupne cene jagnjadi i ovaca u klanicama ovog područja nisu se menjale u odnosu na prethodnu nedelju.

Na stočnoj pijaci u Užicu u prethodnoj nedelji jedino su se mogla pazariti jagnjad po ceni od 270 din/kg.

Ista cena jagnjadi evidentirana je i na stočnoj pijaci u Somboru.

Cene stočnog ječma, suncokretove i sojine sačme

Ponuda stočnog ječma upakovanog u džakove od 50 kilograma evidentirana je na četiri pijace po ceni koja je varirala u intervalu od 20 do 26 din/kg.

Maloprodajna cena suncokretove sačme najčešće je varirala od 38 din/kg do 43 din/kg.

Prodaja sojine sačme evidentirana je u maloprodajnim objektima u devet gradova. Interval cena kretao se od 61 do 73 din/kg. Kao i prethodnog meseca, dominirao je iznos od 70 din/kg.

Komentari