Kako se kreću CENE BIKOVA I PRASIĆA u vašem gradu?

Kako se kreću CENE BIKOVA I PRASIĆA u vašem gradu?

Otkupna cena tovnih bikova na nekim pijacama bila je 350 din/kg, a teladi SM rase 510 din/kg na području Vranja. Takođe, nastavlja se trend rasta cena prasadi i tovnih svinja na pijacama i klanicama u Srbiji. Dok je pad cene jagnjadi zabeležen je na prodajnim i otkupnim mestima u Srbiji.

prasići u toru

Cene tovnih bikova, krava, teladi, junadi

Otkupna cena tovnih bikova SM rase preko 500 kilograma bila je viša u odnosu na prethodni period u klanicama na području pčinjskog regiona, jer je dostigla nivo od čak 350 din/kg. Na pijaci žive stoke u Vranju bila su jeftinija telad SM rase do 160 kilograma, jer su se najčešće mogla pazariti za 510 din/kg. Klaničari sa područja šumadijskog regiona protekle su nedelje po višim cenama u odnosu na prethodni period otkupljivali tovnu junad preko 480 kilograma i krave za klanje. Cena tovne junadi iznosila je 340 din/kg, dok je otkup krava za klanje SM rase, najčešće obavljan po ceni od 210 din/kg.

Reporteri iz Pančeva zabeležili su rast otkupne cene tovne junadi preko 480 kilograma u klanicama na području južno-banatskog regiona, pošto je otkup najčešće vršen po ceni od 340 din/kg. Broj otkupljenih grla bio je vrlo slab. Rast otkupnih cena tovne junadi od 350 do 480 kilograma i krava za klanje evidentiran je protekle sedmice u klanicama na području Loznice i okolnih mesta. Kod tovnih junadi je dominirao iznos od 340 din/kg, dok je u kategoriji krava za klanje najčešća otkupna cena iznosila 240 din/kg.

Mali broj priplodnih krava u ponudi na pijaci žive stoke u Kragujevcu uticao je na rast prodajne cene u odnosu na prethodni period. Dominirao je iznos od 170.000 dinara po grlu. Pored njih mogle su se pazariti i priplodne krave najčešće po ceni od 200.000 dinara po grlu. U klanicama na području braničevskog regiona je pored teladi SM rase do 160 kilograma čija je cena iznosila 500 din/kg, vršen otkup tovne junadi telesne mase od 350 do 480 kilograma po ceni od 430 din/ kg i krava za klanje po ceni od 190 din/kg.

Cene prasadi, tovnih svinja, krmača

U klanicama na području jablaničkog regiona protekle nedelje je evidentiran rast otkupne cene prasadi od 16 do 25 kilograma na 340 din/kg. Pored prasadi vršen je otkup i tovnih svinja od 80 do 120 kilograma po ceni od 240 din/kg. Na stočnoj pijaci u Leskovcu došlo je do pada prodajne cnee prasadi od 16 do 25 kilograma, pošto je dominirao iznos od 300 din/kg.

Rast otkupnih cena prasadi od 16 do 25 kilograma i obe kategorije tovnih svinja karakteristika je prve i druge sedmice oktobra u klanicama na području Loznice. Cena prasadi iznosila je 340 din/kg, dok su za otkpuljene tovne svinje odgajivači mogli da dobiju od 230 do 280 din/kg u zavisnosti od kategorije grla.

Pad prodajne cene prasadi od 16 do 25 kilograma u odnosu na prethodni period zabeležen je na stočnoj pijaci u Kragujevcu, jer su se najčešće mogla pazariti za 320 din/kg. Bilo je u ponudi i tovnih svinja, čija se cena kretala od 180 do 200 din/kg u zavisnosti od kategorije grla i krmača za klanje, čija je cena iznosila 160 din/kg.

Otkup tovnih svinja od 80 do 120 kilograma obavljao se u sedmici za nama po nižoj ceni u odnosu na prvu sedmicu oktobra u klanicama srednjebanatskog rediona. Dominirao je iznos od 270 din/kg. Niža je bila otkupna cena tovnih svinja od 80 do 120 kilograma i u klanicama na području Šapca, pošto je dominirao iznos od 240 din/kg. Na stočnoj pijaci u Nišu bila je niža prodajna cena prasadi od 16 do 25 kilograma, jer je dominirao iznos od 320 din/kg.

Cene jagnjadi, šilježadi, jaradi, koza i ovaca

Pad prodajnih cena jagnjadi i jaradi karakteristika je druge sedmice oktobra na pijaci žive stoke u Kragujevcu. Cena jagnjadi iznosila je 330 din/ kg, a kod jaradi iznos od 200 din/kg. Za razliku od njih viša je bila cena dviski, jer je dominirao iznos od 160 din/kg. Otkupna cena jagnjadi bila je niža i u klanicama na području Zlatiborskog regiona. Reporter iz Loznice je uprkos maloj ponudi jaradi i koza zabeležio pad cena, pošto je cena jaradi iznosila 220 din/kg, dok je kod koza dominirao iznos od 120 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Smederevu došlo je do pada prodajne cene dviski u odnosu na prethodni period. Najčešće su se mogle pazariti za 240 din/kg. U klanicama na teritoriji Pirota i okoline došlo je do rasta otkupne cene ovaca u odnosu na prethodni period. Dominirao je iznos od 190 din/kg. Cena jagnjadi iznosila je 350 din/kg na stočnoj pijaci u Vranju. Za jarad su kupci trebali da izdvoje 320 din/ kg, ovce 170 din/kg, dok je cena koza iznosila 160 din/kg.

Klaničari sa područja severnobačkog rediona protekle su nedelje otkupljivali jedino jagnjad, a cena iznosila je čak 400 din/kg. Ponuda je bia slaba kao i obim otkupljenih grla. Najčešća cena jagnjadi na pijaci žive stoke u Somboru, takođe, je iznosila 400 din/kg. Pored njih mogla su se pazariti i jarad po ceni od 300 i ovce po ceni od 120 din/kg.

Izvor: STIPS

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica