Jagnjići POSKUPELI, a šta je sa cenom BIKOVA?

Jagnjići POSKUPELI, a šta je sa cenom BIKOVA?

Viša otkupna cena tovnih junadi i tovnih bikova na području Vranja. U Požarevcu bila je skuplja prasad i tovne svinje u klanicama, a jeftinija na području Novog Sada i Niša. Rast cena jagnjadi i šilježadi zabeležen je u klanicama braničevskog područja.

tri jagnjeta u toru

Cene bikova, teladi, junadi i krava

Prema izveštaju reportera iz Vranja u klanicama sa područja pčinjskog regiona bile su više otkupne cene tovne junadi od 350 do 480 kilograma i tovnih bikova SM rase preko 500 kilograma. Za otkupljenu junad odgajivači su dobijali 360 din/kg, a za tovne bikove 354 din/kg. Protekle su nedelje bile više otkupne cene teladi SM rase do 160 kilograma i krava za klanje SM rase u klanicama na području braničevskog regiona. Kod teladi je dominirao iznos od 550 din/kg, dok je cena krava za klanje iznosila 200 din/kg.

Rast otkupne cena tovne junadi preko 480 kilograma u odnosu na prethodnu sedmicu zabeležen je u klanicama na području južnobanatskog regiona, pošto je dominirao iznos od 350 din/kg. Ponuda i otkup bili su slabi. Otkupna cena tovnih bikova SM rase preko 500 kilograma bila je viša protekle nedelje u klanicama na području Loznice, jer se otkup najčešće obavljao po ceni od 340 din/ kg.

U klanicama na području pirotskog regiona zabeležen je rast otkupane cene krava za klanje, jer se otkup vršio po ceni od 250 din/kg. Pad prodajne cene teladi SM rase do 160 kilograma evidentiran je na pijaci žive stoke u Vranju. Dominirao je iznos od 510 din/kg.

Cene prasadi, krmača, tovnih svinja

Rast otkupnih cena prasadi od 16 do 25 kilograma i tovnih svinja od 80 do 120 kilograma u odnosu na prethodni period zabeležio je reporter iz Požarevca u klanicama na području Braničevskog regiona. Za otkupljenu prasad odgajivači su dobijali 400 din/kg, a za tovne svinje 200 din/kg.

Prema izveštaju reportera iz Novog Sada u klanicama na ovom području je bila niža otkupna cena prasadi  od 16 do 25 kilograma, jer je dominirao iznos od 310 din/kg. Obim ponude i otkupa bio je prosečan. Na stočnoj pijaci u Novom Sadu je, takođe, evidentiran pad obe kategorije prasadi, pa su se mogla pazariti po ceni od 350 do 380 din/kg u zavisnosti od kategorije.

Prodajne cene prasadi od 16 do 25 kilograma i obe kategorije tovnih svinja bile su niže protekle sedmice na stočnoj pijaci u Kraljevu. Za prodatu prasad odgajivači su protekle sedmice dobijali 280 din/kg, a za tovne svinje od 130 do 180 din/kg u zavisnosti od kategorije. U klanicama na ovom području su bile niže otkupne cene prasadi i tovnih svinja.

Na stočnoj pijaci u Loznici došlo je do rasta prodajnih cena krmača za klanje. Za razliku od njih niže su bile cene obe kategorije prasadi. Cena krmača za klanje iznosila je 150 din/kg, dok su cene prasadi varirale od 380 do 400 din/kg u zavisnosi od kategorije. U klanicama na području nišavskog regiona došlo je do pada otkupne cene prasadi  od 16 do 25 kilograma na 280 din/kg. Ista kategorija prasadi bila je jeftinija na pijaci žive stoke u Nišu, jer su se grla mogla pazariti za 300 din/kg.


Cene jagnjadi, šilježadi, ovaca i koza

U klanicama na području braničevskog regiona bile su više otkupne cene jagnjadi i šilježadi tokom treće sedmice juna. Za otkupljenu jagnjad odgajivači su dobijali 450 din/kg, a za šilježad 190 din/kg. Na stočnoj pijaci u Požarevcu su tokom protekle sedmice pored jagnjadi i šilježadi bile skuplje ovce. Najčešće su se mogle pazariti po ceni od 150 din/kg.

Prema izveštaju reportera iz Kraljeva u sedmici za nama je na pijaci u ovom gradu zabeležen pad prodajne cene jagnadi, pošto je dominirao iznos od 250 din/kg. U klanicama na ovom području, takođe, je došlo do pada otkupne cene iste kategorije ovaca. Na pijaci žive stoke u Loznici bila je viša prodajna cena ovaca, jer je dominirao iznos od 170 din/kg. U klanicama na području ovog grada i okoline, takođe, je bila viša otkupna cena ovaca. Za razliku od njih niža je bila otkupna cena jagnjadi.

U klanicama na području nišavskog regiona došlo je do pada otkupne cene jagnjadi na 350 din/kg. Ista kategorija ovaca bila je jeftinija na pijaci žive stoke u Nišu jer su se grla mogla pazariti za 400 din/kg. Jarad su bila skuplja a ovce jeftinije na pijaci žive stoke u Vranju, pošto je cena jaradi iznosila 320 din/ kg, a ovaca 160 din/kg.


Izvor: STIPS

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica