Cene stoke za period 09-13.06.2017.

Cene stoke za period 09-13.06.2017.

U nedelji za nama došlo je do rasta cena teladi i obe kategorije tovnih svinja, ali su prasad bila jeftinija.  

Na stočnoj pijaci u Požarevcu evidentiran je rast cene teladi na 390 din/kg. Otkupne cene taladi simentalske rase do 160 kilograma bile su više u odnosu na pedhodni period u klanicama na području Šumadije. Dominirao je iznos od 450 din/kg. Za razliku od njih, niže su bile otkupne cene tovne junadi teže od 480 kilograma i krava za klanje. Tovnu junad klaničari su plaćali po ceni od 220 din/kg, a krave za klanje koštale su 150 din/kg. Klaničari sa područja Podunavlja po višim su cenama protekle sedmice otkupljivali telad simentalske rase do 160 kilograma i tovne bikove teže od 500 kilograma. Kod teladi je dominirao iznos od 360 din/kg, a kod tovnih bikova cena od 235 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Čačku došlo je do pada dominantnih cena obe kategorije prasadi u odnosu na prethodnu nedelju. Za razliku od njih, više su bile prodajne cene obe kategorije tovnih svinja. U Kragujevcu je na pijaci žive stoke protekle nedelje došlo je do pada prodajnih cena prasadi od 16 do 25 kilograma i krmača za klanje. Klaničari sa područja Šumadije po nižim cenama su otkupljivali prasad od 16 do 25 kilograma. Došlo je i do pada otkupne cene tovnih svinja težih od 120 kilograma na 140 din/kg u klanicama na području Braničeva.

U šumadijskim klanicama zabeležen je rast otkupnih cena jagnjadi i pad otkupnih cena ovaca. Rast otkupne cene šilježadi evidentiran je tokom protekle sedmice u klanicama na području Braničeva. Dominirao je iznos od 200 din/ kg. Na pijaci žive stoke u Požarevcu došlo je do pada dominantne cene ovaca na 130 din/kg. U klanicama na području Podunavlja evidentiran je pad otkupne cene ovaca, jer su ih najčešće otkupljivali za 150 din/kg. Na stočnoj pijaci u Loznici došlo je do rasta cene ovaca na 160 din/kg.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica