CENE STOKE: Telad i tovne svinje u porastu sa cenama, jagnjad pojeftinila!

CENE STOKE: Telad i tovne svinje u porastu sa cenama, jagnjad pojeftinila!

Telad je danas skuplja u klanicama na području Smedereva i na pijaci žive stoke Užicu, rast otkupne cene tovnih svinja u klanicama na području mačvanskog i podunavskog regiona se takođe uočava, dok su jagnjad jeftinija na stočnoj pijaci Užicu. Evo kakvo je kretanje cena u Srbiji danas.

JAGNJAD

Jagnjad su bila jeftinija u odnosu na prethodni period na stočnoj pijaci u Užicu, pošto se prodaja ove kategorije ovaca odvijala najčešće po ceni od 400 din/kg. Protekle je sedmice zabeležen rast cene šilježadi na pijaci žive stoke u Požarevcu, pošto su se najčešće mogi pazariti za 250 din/kg. Reporteri STIPS iz Smedereva evidentirali su pad otkupne cene ovaca, u odnosu na prethodni period u klanicama na području ovog grada i okolnih mesta. Dominirao je iznos od 150 din/ kg. Na pijaci žive stoke, u ovom gradu, došlo je do pada cene šilježadi na dominantnih 240 din/kg. Nije bilo promene u pogledu cena ponude i tražnje jagnjadi, dviski i ovaca, na pijaci žive stoke u Čačku, u odnosu na prethodni period. Dominantna cena jagnjadi iznosila je 400 din/kg. Za dviske je trebalo izdvojijti 200 din/ kg, dok je dominantna cena ovaca iznosila 170 din/kg. Dominantna prodajna cena jagnjadi iznosila je 420 din/kg u sedmici za nama na pijaci žive stoke u Kraljevu. Za jarad je trebalo izdvojiti 400 din/kg, dok je najčešća prodajna cena 220 din/kg. Ovnove za priplod su kupci mogli pazariti za oko 30.000 dinara po grlu.

PRASAD

Zabeležen je rast otkupne cene tovnih svinja na 320 din/kg u klanicana na području mačvanskog regiona. To je najviša postignuta cena od kada se prate podaci za potrebe STIPS. Viša je bila otkupna cena tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma i u klanicama na teritoriji podunavskog regiona. Dominirao je iznos od 280 din/kg. U klanicama na području južnobanatskog regiona došlo do rasta otkupne cene tovnih svinja, telesne mase od 80 do 120 kilograma, pa je dominirao iznos od 280 din/kg. Identična otkupna cena tovnljenika telesne mase od 80 do 120 kilograma zabeležena je i u klanicama na teritoriji srednjebannatskog regiona tokom protekle sedmice. Otkupna cena tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma bila je niža u odnosu na prethodni period u klanicama na području severnobačkog regiona, jer je dominirao iznos od 270 din/kg. Dominantna cena obe kategorije prasadi iznosila je 350 din/kg na stočnoj pijaci u Čačku u periodu od 18. do 24. septembra. Za krmače za klanje je trebalo izdvojiti 200 din/kg, kao i prethodne sedmice. Za obe kategorije prasadi su kupci na pijaci žive stoke u Pirotu izdvajali 500 din/kg u sedmici za nama.. Klaničari sa područja nišavskog regiona odredili su da otkupna cena prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma iznosi 320 din/kg kao i prethodne sedmice. Na stočnoj pijaci u ovom gradu ista kategorija prasadi mogla se pozariti za 330 din/kg.

TELAD

U klanicama na području podunavskog regiona došlo je do rasta otkupne cene teladi SM rase telesne mase do 160 kilograma na 490 din/kg i tovnih bikova telesne mase preko 500 kilograma na 350 din/kg. Telad su, u sedmici za nama, bila skuplja i na piijaci žive stoke u Užicu, pošto je dominirao iznos od 640 din/ kg. Otkupna cena krava za klanje bila je niža u odnosu na prethodni period u klanicama na području pirotskog regiona, pošto je dominirao iznos od 260 din/kg. Pored krava za klanje vršen je otkup teladi SM rase telesne mase do 160 kilograma, po ceni od 650 din/kg i tovni bikovi telesne mase preko 500 kilograma po dominantnoj ceni od 380 din/kg. Obim ponude bio je dobar, dok je otkup grla bio nešto slabiji. Izostala je ponuda teladi i ostalih kategorija goveda u sedmici za nama na stočnoj pijaci u Čačku. U klanicama na području ovog grada i okoline vršen je otkup teladi po ceni od 450 do 500 din/kg, tovnih junadi po dominantnoj ceni od 340 din/kg, do 230 din/kg Najčešća otkupna cena tovne junadi telesne mase preko 480 kilograma iznosila je 350 din/kg u klanicama na području srednjebanatskog regiona, u periodu od 18. do 24. septembra.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica