CENE OPET GORE! Visoka cena BIKOVA i teladi, a i prasad poskupela!

CENE OPET GORE! Visoka cena BIKOVA i teladi, a i prasad poskupela!

Otkupna cena teladi dostigla 700 din/kg u klanicama na području Šumadijskog regiona, dok je otkupna cena tovnih svinja od 80 do 120 kilograma dostigla iznos od 275 din/kg. Rast cene jaradi i pad cene jagnjadi zabeležen je na pijaci žive stoke u Leskovcu.

prasići u toru

Cene teladi, tovnih bikova, krava

Prema izveštaju reportera iz Kragujevca, protekla je sedmica bila karakteristična po rastu otkupne cene teladi SM rase do 160 kilograma na 700 din/kg u klanicama na ovom području. Viša je takođe bila i otkupna cena krava za klanje SM rase pošto je dominirao iznos od 220 din/kg. Za razliku od njih niža je bila otkupna cena tovne junadi preko 480 kilograma. Dominirao je iznos od 220 din/kg. Na stočnoj pijaci u ovom gradu dolo je do pada cene priplodnih krava SM rase na 140.000 dinara po grlu.

Cena teladi SM rase do 160 kilograma dostigla je iznos od 530 din/kg na stočnoj pijaci u Vranju. Klaničari sa područja pčinjskog regiona protekle su sedmice po nižim cenama otkupljivali tovne bikove preko 500 kilograma. Dominirao je iznos od 350 din/kg. Otkupna cena tovne junadi preko 480 kilograma bila je niža u odnosu prvu sedmicu jula u klanicama na teritoriji Južnobačkog regiona pošto je dominirao iznos od 340 din/kg, uz prosečnu ponudu i tražnju grla ove kategorije goveda.

Na stočnoj pijaci u Kraljevu došlo je do pada cene tovnih bikova SM rase preko 500 kilograma pa su se protekle nedelje mogli pazariti po ceni od 325 din/kg. Niže su takođe bile cene krava za klanje pošto je dominirao iznos od 245 din/kg. Pad cena priplodnih junica zabeležen je u sedmici za nama i dominirao je iznos od 198.200 dinara po grlu. Pad otkupne cene tovne junadi preko 480 kilograma u odnosu na predhodni period evidentiran je i u klanicama na području Južnobanatskog regiona. Cena ove kategorije goveda iznosila je 340 din/kg.

Cene svinja, krmača, tovljenika i prasadi

Maksimalna otkupna cena tovnih svinja od 80 do 120 kilograma postignuta je potekle sedmice u klanicama na području Šapca pošto je dominirao iznos od 275 din/kg. Pad otkupne cene prasadi od 16 do 25 kilograma zabeležen je protekle sedmice u klanicama na teritoriji Jablaničkog regiona pošto je dominirao iznos od 280 din/kg. Glavni razlog bio je dosta dobra ponuda i slabiji otkup grla.

Na pijaci žive stoke u Leskovcu takođe je došlo do pada cene ove kategorije svinja jer su se najčešće mogla pazariti za 300 din/kg. Tovne svinje preko 120 kilograma po nižoj su ceni u odnosu na predhodnu sedmicu otkupljivali klaničari na području Nišavskog regiona pošto je dominirao iznos od 170 din/kg. Na pijaci žive stoke u ovom gradu došlo je do rasta cene prasadi od 16 do 25 kilograma na 280 din/ kg i tovnih svinja od 80 do 120 kilograma na 200 din/kg.

Otkupna cena tovnih svinja od 80 do 120 kilograma bila je viša u odnosu na prvu sedmicu jula u klanicama na području Južnobačkog regiona, pošto je otkupna cena prasadi iznosila 320 din/kg, a tovnih svinja 230 din/kg. Na stočnoj pijaci u Novom Sadu evidentiran je rast cene tovnih svinja od 80 do 120 kilograma jer su se najčešće mogle pazariti za 230 din/k. Za razliku od njih niža je bila cena obe kategorije prasadi pošto je kod grla do 15 kilograma dominirao iznos od 340 din/kg, a kod grla od 16 do 25 kilograma iznos od 330 din/kg.

Karakteristika druge sedmice jula na pijaci žive stoke u Kragujevcu bio je pad cene svinja preko 120 kilograma na 200 din/kg. Za razliku od pijace u klanicama je evidentiran rast otkupnih cena tovnih svinja preko 120 kilograma (210 din/kg) i krmača za klanje (180 din/kg).

Cene jaradi, šilježadi, jagnjadi, koza i ovaca

Na stočnoj pijaci u Leskovcu došlo je do rasta prodajne cene jaradi i pada prodajne cene jagnjadi u odnosu na predhodni period. Prodaja jaradi odvijala se najčešće po ceni od 300 din/kg, dok su za jagnjad kupci trebali da izdvoje 350 din/kg. Ponuda jaradi bila je jako slaba, dok je ponuda jagnjadi bila na zadovoljavajućem nivou. Na pijaci žive stoke u Vranju evidntiran je rast prodajnih cena jagnjadi, jaradi i koza u odnosu na predhodni period. Za jagnjad su potencijalni kupci trebali da izdvoje 350 din/kg, jarad 320 din/kg i koze 135 din/kg.

Ovnovi za priplod bili su jeftiniji tokom protekle sedmice na stočnoj pijaci u Kraljevu. Najčešća prodajna cena iznosila je 29.250 dinara po grlu. Pad prodajne cene jagnjadi evidentiran je protekle nedelje na pijaci žive stoke u Užicu. Prodaja ove kategorije ovaca najčešće se obavljala po ceni od 310 din/kg. U klanicama na ovom području takođe je bila niža otkupna cena jagnjadi pa se izjednačila sa pijačnom i iznosila je 310 din/kg.

Izvor: STIPS

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica