Zakon o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju: prošli predlozi za izmene

Zakon o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju: prošli predlozi za izmene

Odbor Skupštine Srbije za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu uvojio je u načelu Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju, ali će pripremiti amandmane.

Predlog zakona predstavio je državni sekretari Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Veljko Odalović.
12. sednica Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu
Članovi Odbora su većinom glasova usvojili u načelu Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju.
Sednici je predsedavao predsednik Odbora Marijan Rističević, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora: Milija Miletić, Marko Ristić, Dijana Radović, Momir Stojilković, Milosav Milojević, dr Nenad Mitrović, Miroslav Aleksić, Milica Obradović, Veroljub Matić, Zoran Sandić, Dejan Ignjatović, Ilo Mihajlovski, mr Akoš Ujhelji i Milovan Jakovljević.

Kako je prethodno navedeno na sajtu Paragraf izmene su brojne, a tiču se elektronskog postupanja, podsticaja i apliciranja za iste, iznose, nazive, odredbe, itd.

Nove subvencije za poljoprivrednike

Među subvencijama koje poljoprivrednici nisu do sada imali je i za krave dojilje odnosno, žensku telad od kvalitetnih priplodnih junica. Minimalni iznos podsticaja je 25.000 dinara po grlu. I ova subvencija se neće obračunavati od trenutka usvajanja izmena zakona. Kako niko ne bi bio oštećen Ministarstvo će isplaćivati novac i retroaktivno – pravo na podsticaj za žensku telad je za sve koje su se otelile počev od 1. januara 2023. godine.

Do sada, prema poslednjim podacima uloženo je 18 amandmana za predlog izmena zakona o poljoprovredi.

„Amandmani će uticati značajno ili delom da se u predlog unese novi kvalitet. Uvođenje e-Agrara ima prednosti i doneće novi kvalitet, a nadam se da će članovi Odbora iskoristiti mogućnost da amandmanima poprave kvalitet“, izjavio je državni sekretar Veljko Odalović, a prenosi Beta.

Predviđene mere podrške su, prema njegovim rečima, minimalne i ostavljaju prostor za intervencije, ali u okviru bilansiranih sredstava namenjenih poljoprivredi.

Član Odbora Veroljub Matić (PG AV-ZMS) predložio je da opštine obezbede po nekoliko službenika koji će konkurisati za subvencije u ime starijih i digitalno nepismenih poljoprivrednika.

„Moraćemo da imamo jednog do dva čoveka pri opštinama koji će da apliciraju i pomognu starijim ljudima da konkurišu za subvencije. Ovo je jedini državni sofver koji nije dao šansu onima koji nisu spremni da se pripreme. Svi drugi imaju pravo da nešto završe i pomoću papira, osim poljoprivrednika“, istakao je Matić.

Dodao je da se pokušajem brzog uvođenja e-Agrara omogućuje „crno tržište“, jer će se poljoprivrednicima takve usluge naplaćivati po 5.000 do 6.000 dinara.


„Seljak treba da bude na njivi, jer je tada najkorisniji, a subvencije treba isplaćivati na vreme, posebno pred setvu koja zahteva najveća ulaganja“, naglasio je Matić.

Realnost života na selu: Nas seljaka se SETE samo kada treba da se ide u RAT ili kada su IZBORI

Kako teče uvođenje eAgrar platforme?

Sve vreme od kako je počelo prijavljivanje na eAgrar angažovano je najmanje 700 volontera, sve filijale poljoprivrednih stručnih službi su na usluzi poljoprivrednicima, ekipe koje obilaze teren, ministarstvo izdaje upustva, a aktivirana je i telefonska linija.

Ova platforma na kojoj je već više od 270.000 srpskih domaćina je mnogo više od toga – sve je transparentno i što je poljoprivrednicima najbitnije omogućuje bržu isplatu subvencija jer se svi podaci nalaze na jednom mestu čime je omogućena brza obrada podataka.


Novi informacioni sistem eAgrar uvodi se u cilju modernizacije i ubrzanja procesa upisa podataka, obnove registracije i promene podataka u Registru poljoprivrednih gazdinstava, kao i modernizacije i ubrzanja postupka za ostvarivanje prava na podsticaje u poljoprivredi i ruralnom razvoju, koji obuhvata podnošenje zahteva, odnosno prijava za korišćenje podsticaja, administrativnu obradu zahteva i prijava, pribavljanje i razmenu potrebnih podataka, kao i odobravanje i isplatu podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Uvođenje softverskog rešenja eAgrar omogućiće: online registraciju poljoprivrednih gazdinstava; pristup i upravljanje podacima o svom registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu preko portala na dnevnom nivou od strane poljoprivrednika (izmene podatka, brisanje poljoprivrednog gazdinstva i dr.); online podnošenje zahteva za upis, obnovu registracije i promenu podataka u Registru poljoprivrednih gazdinstava; elektronsko podnošenje zahteva i prijava za ostvarivanje prava na podsticaje u poljoprivredi i ruralnom razvoju; uštedu vremena kod obrade zahteva usled uvođenja automatske provere formalnih uslova zahteva, kao i elektronske obrade zahteva; brže odobravanje podsticaja i bržu isplatu podsticajnih sredstava; smanjenje mogućnosti greške pri podnošenju i obradi zahteva, kao i ubrzanje obrade zahteva usled uvezivanja relevantnih baza, registara i drugih službenih evidencija; ukidanje potrebe za štampanjem i arhiviranjem papirne dokumentacije; efikasnije izveštavanje, praćenje statistike podsticaja i veći stepen kontrole.


Cene mleka i subvencije

Član Odbora Miroslav Aleksić (PG NS) naveo je da je nedopustivo da se za premiju za mleko u Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi navodi da je 10 dinara po litru, a isplaćuje se 15 dinara, i da u Predlogu treba navesti 15 dinara.

„Subvencije po hektaru su nerealno male, a rok za uvođnje e-Agrara treba produžiti“, ocenio je Aleksić.

Predlogom izmena zakona uvode se i nove subvencije koje poljoprivredici nisu do sada imali, a koje su tokom sastnaka u ministarstvu, vlasnici gazdinstava navodili kao potrebne. Predlogom se određuje i minimalni iznos za pojedina davanja čime je Ministarstvo poljoprivrede ostavilo prostor za povećanje subvencija.

Za poslednje oko dve nedelje objavljen je javni poziv za nekoliko subvencija. Za davanja po hektaru od 7. aprila, apliciralo je više od 160.000 prijavljenih gazdinstava. Za premiju za mleko za prvi kvartal se prijavilo oko 124 mlekara i 813 gazdinstava. Ujedno već se na ovoj subvenciji vide prvi rezultati eAgrara – prijavilo se dvostruko više poljoprivrednih proizvođača nego prošle godine.

Početkom nedelje raspisan je i javni poziv za kvalitetna priplodna grla, a od 21.04. za tov.

Da se podsetimo…

Izmenjenim zakonskim rešenjima, kako je navedeno na sajtu vlade, između ostalog, bliže se uređuje elektronsko postupanje Uprave za agrarna plaćanja u pokretanju i vođenju postupaka za ostvarivanje prava na podsticaje, shodno propisima koji važe u toj oblasti, pa poljoprivrednici više neće morati da pribavljaju papirne isprave iz službenih evidencija organa državne uprave niti da ih dostavljaju putem pošte ili lično na pisarnicu republičkih organa uprave u Beogradu, čime su značajno smanjeni troškovi za stranku.

Na sednici je doneta Odluka o osnivanju Koordinacionog tela za sporazume o uzajamnom podsticaju i zaštiti ulaganja koje će imati zadatak da razmatra pitanja i koordinira i usmerava rad organa državne uprave u vezi sa pripremom, pregovaranjem i zaključivanjem međunarodnih ugovora o zaštiti i podsticaju ulaganja, izvršenja zaključenih međunarodnih ugovora i primenu unutrašnjih propisa u oblasti međunarodnih ugovora koje zaključuje Republika Srbija.

Izvor: Biznis.rs, Blic, BETA

LINK:

12. sednica Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica