Ministarstvo za brigu o selu: Za kupovinu novih 500 seoskih kuća izdovojeno 500 miliona dinara

Ministarstvo za brigu o selu: Za kupovinu novih 500 seoskih kuća izdovojeno 500 miliona dinara

Na predlog Ministarstva za brigu o selu, Vlada Republike Srbije, je usvojila Uredbu o utvrđivanju Programa dodele bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom na teritoriji Republike Srbije za 2023. godinu.

Za ovaj program ove godine izdvojeno je 500 miliona dinara, a cilj je motivisanje seoskog stanovništva da ostane na selu i podsticanje mladih da se vrate na selo, rešavanjem stambenog pitanja.

Do sada je iz ovog programa kupljena 1631 kuća sa okućnicom u selima Srbije, napovoljnija seoska kuća koštala je 388 hiljada dinara, a najskuplje su se kretale do maksimalnog dozvoljenog iznosa od 1,2 miliona dinara, pa se za opredeljeni iznos od 500 miliona očekuje kupovina još oko 500 kuća u selima na teritoriji čitave Republike Srbije.

Ministarstvo za brigu o selu će narednih dana raspisati Javni konkurs po ovom programu.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica