Korak NAPRED za osiguranje u poljoprivredi: Predstavljena nova aplikacija kompanije DDOR Novi Sad

Korak NAPRED za osiguranje u poljoprivredi: Predstavljena nova aplikacija kompanije DDOR Novi Sad

U cilju unapređenja svoje usluge i lakše, brže i bolje komunikacije sa poljoprivrednicima osiguravajuća kuća DDOR je u sredu 10. marta u hotelu “Metropol” u Beogradu promovisala novu aplikaciju.

“Kao što ste imali priliku da vidite ovo je samo početak. Bilo je potrebno određeno vreme da se razvije ovakva aplikacija i ona predstavlja samo početnu tačku, polazište za naše dalje aktivnosti. Naša želja i naš cilj su da tržište osiguranja poljoprivrede u Srbiji dalje raste”, naveo je Đorđo Markeđani, predsednik Izvršnog odbora DDOR Novi Sad.

Ovom prilikom naglasio je značaj uspostavljanja partnerstva između državnog i privatnog sektora, odnosno privrede i državnih institucija, i naveo da ovaj korak predstavlja najbolji put za razvoj tržišta osiguranja.

“Razmišljajući o mladima i o tome da je potrebno inovirati način na koji se radi, ovo partnerstvo dovelo je do toga da se proces digitalizacije u Srbiji nastavi i unapredi. Kao čovek koji dolazi iz inostranstva mogu da kažem da je ovo pravac koji Srbiju može da stavi u prvi plan što se tiče vođstva u balkanskim projektima”, ukazuje Markeđani.

Jača svest poljoprivrednika o značaju osiguranja

Ovom skupu prisustvovao je i Senad Mahmutović, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, i ovom prilikom podsetio da Republika Srbija izdvaja značajna sredstva za subvencionisanje osiguranja u poljoprivredi.

“Sprovodimo mere podrške na taj način što vršimo povraćaj 40-70% od plaćene premije umanjene za porez. U poslednje dve godine udvostručen je iznos sredstava koja smo po tom postupku isplatili našim poljoprivrednicima, što pokazuje da kod domaćih poljoprivrednika jača svest o značaju korišćenju usluga osiguranja i podsticajnih mera Republike Srbije”, objašnjava Mahmutović i navodi da će predstavljanje nove aplikacije učvrstiti poverenje poljoprivrednika u sistem osiguravajućih kuća i povećati zainteresovanost.

Sagovornici: 

Đorđo Markeđani, predsednik Izvršnog odbora DDOR Novi Sad


Senad Mahmutović, državni sekretar Ministarstva poljoprivrede

 

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica