Kako kupiti seosku kuću sa okućnicom u 6 koraka

Kako kupiti seosku kuću sa okućnicom u 6 koraka

U Srbiji je 1.200 sela u fazi nestajanja. Broj nezaposlenih u selima raste i mnogi odlaze u gradove. 40,6% stanovništva Srbije živi u selima.

Ministarstvo za brigu o selu, u oblasti poboljšanja uslova života i rada na selu, sa ciljem oživljavanja i zaustavljanja daljeg pražnjenja sela, predložilo je Vladi Srbije, a ona je 24.6.2021. donela Uredbu o utvrđivanju programa dodele bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom na teritoriji Republike Srbije za 2021. godinu. U narednom prilogu pogledajte kako da učestvujete u ovom programu.

Kako kupiti seosku kuću sa okućnicom?

  • Pronađite kuću koja je na prodaju.
  • Popunite “obrazac prijave” i javite se lokalnoj samoupravi na teritoriji gde se nalazi seoska kuća.
  • Stručno lice iz lokalne samouprave izlazi na teren i obavlja procenu tržišne vrednosti čija ukupna vrednost ne sme biti veća od 1.200.000,00 dinara.
  • Prilikom procene moraju biti prisutni: stručno lice iz lokalne samouprave, kupac i prodavac seoske kuće. Potencijalni prodavac mora da se usaglasi sa procenom koju je izvršilo stručno lice i to kasnije navede u izjavi. Izjava je deo obavezne dokumentacije propisane Programom koju šalje podnosilac.
  • U obrascu prijave ovlašćeno lice utvrđuje da li su ispunjeni svi uslovi . Prijava je sastavni deo dokumentacije i sadrži izjavu koja mora da potpiše predsednik opštine/gradonačelnik.
  • Pošaljite Obrazac prijave zajedno sa ostalom prikupljenom dokumentacijom koja je propisana programom na adresu Ministarstva.

Program, tekst javnog konkursa i obrazac prijave nalaze se na sajtu Ministarstva za brigu o selu.

Komentari (1)

Smiljana Marinkovic

2021-07-27 11:55:33

lepa ideja, samo da se ostvari. Mogu li znati ko sve moze da se javi za kupovinu kuca na selu, odnosno ima li nekih posebnih uslova u pogledu godina starosti, zaposlenja, obrrazovanja i sl.

Tanja Prolić, Novinar

2021-07-29 11:46:10

Poštovana Smiljana,

Program, tekst javnog konkursa i obrazac prijave nalaze se na sajtu Ministarstva za brigu o selu. Link koji vas vodi se nalazi na kraju teksta. U Tekstu javnog konkursa stoji stavka Uslovi za konkurisanje.

Lep pozdrav,
Agromedia tim

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica