Doprinosi za poljoprivrednike: obračun i uručenje rešenja za 2023. godinu

Doprinosi za poljoprivrednike: obračun i uručenje rešenja za 2023. godinu

OBRAČUN DOPRINOSA I URUČENJE REŠENJA ZA POLJOPRIVREDNIKE ZA 2023. GODINU

Poreska uprava je izvršila obračun doprinosa za poljoprivrednike za 2023. godinu za osiguranike kojima se obaveza utvrđuje rešenjem poreskog organa. U toku je uručenje rešenja.

njiva zelena i žuta

Koji su relevantni iznosi i doprinosi za poljoprivrednike?

Godišnja osnovica doprinosa iznosi 420.300 dinara. Stopa doprinosa PIO iznosi 24% a stopa doprinosa za zdravstvo 10,3%.

Godišnji iznos doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2023. godinu obveznik plaća u jednakim tromesečnim ratama u roku od 45 dana od dana početka tromesečja (15.02, 15.05, 15.08, i 15.11.2023. godine).

Privremene tromesečne akontacije u 2024. godini, počev od prve koja dospeva 15.02.2024. godine, uplaćuju se sa pozivom na broj u čijoj je strukturi BOP opredeljen za uplatu obaveza za 2024. godinu i koji je prikazan u samom rešenju.

 

U nastavku prenosimo u celosti obaveštenje Poreske uprave:

„Poreska uprava je izvršila obračun doprinosa za obavezno socijalno osiguranje poljoprivrednika za 2023. godinu, za osiguranike kojima se obaveza utvrđuje rešenjem poreskog organa i u toku je masovna štampa i dostavljanje rešenja.

Uručenje rešenja vrši se shodno članu 36. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS”, br. 80/02 … 138/22) i rešenje se smatra dostavljenim po isteku roka od 15 dana od dana predaje rešenja pošti na dostavljanje, a datum predaje pošti naznačen je na rešenju.


Na osnovu člana 27. stav 3. i člana 38. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Službeni glasnik RS”, br. 84/04 … 138/22) i iznosa najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osiguranike poljoprivrednike za 2023. godinu, u iznosu od 35.025,00 dinara (za jednog osiguranika) objavljenog u „Sl.glasnik RS”, broj 143/22, utvrđena je mesečna osnovica doprinosa u iznosu od 35.025,00 dinara i godišnja osnovica doprinosa u iznosu od 420.300,00 dinara.

Stope doprinosa za obavezno socijalno osiguranje propisane su članom 44. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje i iste iznose:

– za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje 24%


– za obavezno zdravstveno osiguranje 10,3%.

Godišnji iznos doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2023. godinu obveznik plaća u jednakim tromesečnim ratama u roku od 45 dana od dana početka tromesečja (15.02, 15.05, 15.08, i 15.11.2023. godine), na propisane račune koji su naznačeni u rešenju, sa pozivom na broj u čijoj je strukturi BOP (broj odobrenja za plaćanje).


Privremene tromesečne akontacije u 2024. godini, počev od prve koja dospeva 15.02.2024. godine, uplaćuju se sa pozivom na broj u čijoj je strukturi BOP, opredeljen za uplatu obaveza za 2024. godinu, koji je prikazan u samom rešenju.

Potrebno je da poreski obveznici prilikom uplata poreskih obaveza za 2023. godinu, odnosno za 2024. godinu, postupaju u skladu sa navedenim kako bi uplate bile ispravno proknjižene.

U cilju unapređenja usluga koje Poreska uprava pruža poreskim obveznicima, uz rešenja o utvrđenim poreskim obavezama štampani su i popunjeni nalozi za uplatu sa svim neophodnim podacima, koje služe kao primer na koji način treba ispravno popuniti nalog za uplatu, pri čemu iznos za uplatu opredeljuje obveznik u skladu sa iznosom tromesečnih akontacija, a omogućen je i QR kod, čijim skeniranjem se putem aplikacije za elektronsko bankarstvo dobijaju podaci neophodni za uplatu.”

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica