Subotica – grad

Izaberite opštinu

Opšti podaci o gradu Subotici

Grad Subotica nalazi se na krajnjem severu Republike Srbije, uz samu granicu sa Republikom Mađarskom. Administrativni je centar Severnobačkog okruga i drugi grad po broju stanovnika u AP Vojvodini. Prosečna nadmorska visina Grada je 114m. Od ukupne površine Subotice, koja iznosi 100.700 ha, 88.443 ha čini poljoprivredno zemljište, što je približno 90% od ukupne teritorije.

Danas Grad sa okolnim opštinama ima oko 141.554 stanovnika, a prema poslednjem popisu Mađari čine 35,6%, Srbi- 27% Hrvati- 9,9%, a Bunjevci- 9,5%. Oko Subotice je podignuto 18 većih naselja: Bajmok, Bački Vinogradi, Bačko Dušanovo, Bikovo, Višnjevac, Gornji Tavankut, Donji Tavankut, Đurđin, Kelebija, Ljutovo, Mala Bosna, Mišićevo, Novi Žednik, Palić, Stari Žednik, Hajdukovo, Čantavir i Šupljak, a ovaj grad povezan je i sa starim letovalištem i jezerom Palić. 

Opšti podaci o poljoprivredi

Peščana stepa sa plodnim voćnjacima i vinogradima, nalazi se severno od grada i poljoprivreda se razvija na njenim crnicama. U subotičkim selima i na salašima, u poslednjih nekoliko godina, ima sve više stoke (naročito ovaca i koza)  i modernih farmi, ali je ratarstvo u ovom kraju takođe razvijeno. Individualna gazdinstva i poljoprivredna preduzeća su dva organizaciona oblika poljoprivrednih gazdinstava koji karakterišu poljoprivredu Subotice. 2/3 od ukupnih zemljišnih kapaciteta obrađuju individualna poljoprivredna gazdinstva, dok prosečna veličina poseda iznosi oko 4 ha sa većim brojem parcela koje nisu povezane.

Istorija Subotice

Regija u kojoj se nalazi Subotica bila je naseljena čak pre 3000 godina. Nalazišta u blizini grada datiraju i iz perioda neolita, bakarnog i bronzanog doba, a ostaci ukazuju i na prisustvo  Dačana, Skita, Gota, Huna i Avara na ovim prostorima. 

Prvo zabeleženo ime ovog grada je Zabadka, koje je od 1391. godine bilo menjano više od dvesta puta, a nekoliko značajnijih imena su Szent Maria, Maria Theresiopolis, Maria Theresienstadt, Szabadka i Subotica.

Nakon poraza mađarske vojske od Turaka na Mohaču 1526. godine. pojavio se samozvani car Jovan Nenad, jedna od misterioznih ličnosti subotičke prošlosti, koji je uspeo da nakratko Turke potisne iz Bačke i osnuje sopstvenu državu. Država je postojala svega nekoliko meseci, a on je poginuo, već sledeće, 1527. godine, u okršaju sa ugarskom vlastelom. Od 1542-1686. godine Subotica je bila pod Turcima, a nakon toga postaje deo Habzburške monarhije.

Slobodna komorska varoš Subotica postaje privilegijom Marije Terezije 1743. godine, a slobodni kraljevski grad 1779. Sa novim statusom došli su veća autonomija, planski i ubrzaniji razvoj kao i novo ime Maria-Theresiopolis.Između 1867. i 1914. godine građansko društvo u Subotici se ubrzano razvija.

Za manje od dve decenije, krajem XIX i početkom XX veka, prošla je kroz veoma intenzivan urbani, industrijski i kulturni razvoj. 13. novembra 1918. srpske i francuske jedinice ušle su u Suboticu, a ujedinjenje Banata, Bačke i Baranje sa Kraljevinom Srbijom proglašeno je na velikoj narodnoj skupštini u Novom Sadu, 25. novembra 1918. godine. U Drugom svetskom ratu Subotica je bila okupirana od strane mađarskih fašista, da bi je Subotički partizanski odred i Crvena armija oslobodili 1944. godine.

Samo neke od znamenitih ličnosti koje su rođene i živele na teritoriji opštine Subotica su: pisac Danilo Kiš, kompozitor Kornelije Kovač, muzičar Zvonko Bogdan, odbojkaš Đula Mešter, glumica Eva Ras i mnogi drugi…

Nalazi se na 46° 05’ 55’’ severne geografske širine i 19° 39’ 47’’ istočne geografske dužine.  Granični prelaz Kelebija udaljen je 10km, a Horgoš 30. Subotica je jedan od značajnijih saobraćajnih čvorova u Republici Srbiji, pa tako pored nje prolazi autoput E-75, magistralni pravci prema Somboru, Novom Sadu i Kelebiji ukrštaju se u samom Gradu, a kroz urbano jezgro prolazi i trasa pruge Beograd-Budimpešta.

Kada je reč o klimatskim uslovima, ovo područje ima sve karakteristike kontinentalne klime- topla leta, jake, oštre zime, ali i padavine nestabilne po vremenskom rasporedu i količini.Relativna vlažnost vazduha iznosi 69%, vazdušni pritisak 1007,0 mb, a prosečna temperatura vazduha je 11,4 °C. Kišnih dana u godini je prosečno 105, sa snežnim pokrivačem 59, a sa jakim vetrom preko 6 bofora 104.

U gradu Subotici, prema zvaničnim podacima iz popisa poljoprivrede koji je Republički  zavod za statistiku sproveo 2012. godine, 6.322 gazdinstva koristi poljoprivredno zemljište. U najvećem broju imaju oranice i bašte, odnosno najčešće gaje kukuruz za zrno (njih 4.385), a zatim pšenicu i krupnik – 2.381 gazdinstvo. Prema broju slede poljoprivredna domaćinstva koja proizvode suncokret – 998, lucerku – 920 i ječam (680).

Najveći broj gazdinstava su porodična (98,81%), a ostalo su pravna lica.

Za voćarstvo je specijalizovano ukupno 482 gazdinstva, njih 715 bavi se kombinovano ratarstvom, svinjama i živinom, dok je najveći broj gazdinstava specijalizovano za žitarice (2.233).

Poljoprivredom se u Subotici bavi 13.798 ljudi, a muškarci prednjače kada je reč o ukupnom broju.

Polna struktura stanovništva u gradu Subotici @AgromediaKada je reč o nosiocima gazdinstava u Subotici, muškarci su ponovo u prednosti i učestvuju sa 74,64%, dok je udeo žena mnogo manji (25,36%).

 Nosioci gazdinstava u gradu Subotici @AgromediaKada je reč o članovima poljoprivrednih domaćinstava, tu su muškarci u manjini i ima ih 41,30%.