Kovačica – opština

Izaberite opštinu

Opšti podaci o Kovačici

Opština Kovačica prostire se u jugoistočnom delu AP Vojvodine, u Južnobanatskom okrugu, na površini od 419 kilometara kvadratnih, od čega je skoro 90% poljoprivredno zemljište. Na jugu joj je Pančevo, na istoku Alibunar, sa severoistoku Sečanj, na severu Zrenjanin, a na zapadu Opovo. Pored naseljenog mesta sa istim imenom, Opština obuhvata još sedam naselja: Padina, Debeljača, Crepaja, Uzdin, Samoš, Idvor i Putnikovo.

Podaci popisa iz 2011. godine pokazuju da u Opštini živi 25.274 stanovnika, najvećim delom Slovaci – 41,8%, a zatim Srbi – 33,2% i Mađari – 10%. U službenoj upotrebi su četiri jezika: srpski, slovački, mađarski i rumunski. Ova multietnička i multikonfesionalna sredina 2008. godine je od strane Izvršnog veća Vojvodine proglašena za najtolerantniju opštinu u Vojvodini, a 2010. godine dobila je nagradu “Kapetan Miša Anastasijević” za najbolju opštinu u Srbiji.

Opšti podaci o poljoprivredi

Iako je Opština najpoznatija po naivnoj umetnosti, poljoprivreda je najdominantnija grana privrede i njom se bavi više od 60% stanovništva. Najveći deo obradivih površina su oranice i bašte na kojima se gaji žito (najviše kukuruz, a zatim suncokret i soja), industrijsko bilje, povrće i krmno bilje.

Istorija Kovačice

Naselje sa imenom Kovačica prvi put se u pisanim dokumentima pominje 1751. godine kada su je naseljavali srpskih graničara sa porodicama, koji su tu došli posle rasformiranja Potiskopomoriške vojne granice. Nakon što je formirana Nemačkobanska vojna granica, 1767. godine, ime joj je promenjeno u Antalfalva odnosno Antalovo selo. Početkom XIX veka taj predeo naseljavaju Slovaci i tada počinje novo razdoblje u razvoju Kovačice.

U Banat se, najvećim brojem u naselja Aradac i Ečka, 1784. godine, doseljavaju prve slovačke porodice. S obzirom na to da su uslovi za život bili veoma povoljni u okolini vojne granice, veliki broj porodica iz Ečke 1802. godine podnosi molbu Ferdinandu za preseljenje u Kovačicu. Sledeće godine već su naselili taj prostor. Opština Kovačica iznedrila je poznata imena poput Mihajla Pupina i Zuzane Halupove.

Centralno gradsko naselje se nalazi 45°06′ severne geografske širine i 20°37′ istočne geografske dužine, na nadmorskoj visini od 75m. Opština je 50km udaljena od Beograda, 90 od Novog sada, 35 od Zrenjanina, a 31km od Pančeva. Put R-111 koji je od regionalnog značaja, prolazi kroz opštinsku teritoriju i povezuje Kovačicu sa autoputem E-70 i E-75. Klima u Opštini je umereno kontinentalna sa toplim i dugim letima, hladnim i snežnim zimama, toplim jesenima i kratkim prolećima.

U opštini Kovačica, prema zvaničnim podacima iz popisa poljoprivrede koji je Republički  zavod za statistiku sproveo 2012. godine, 3.515 gazdinstava koristi poljoprivredno zemljište. U najvećem broju imaju oranice i bašte, odnosno najčešće gaje kukuruz za zrno (njih 2.962), a zatim suncokret – 1.617 gazdinstava. Prema broju slede poljoprivredna domaćinstva koja proizvode pšenicu i krupnik – 1.227 i detelinu (njih 307).

Najveći broj gazdinstava su porodična (98,2%), a ostalo su pravna lica.

Ukupno 141 gazdinstvo u opštini Kovačica bavi se različitim kombinacijama svinja i živine, njih 374 bavi se kombinovano ratarstvom, svinjama i živinom, međutim najviše je onih koji proizvode isključivo žitarice (2.163).

Poljoprivredom se u Kovačici bavi 7.127 ljudi, a muškarci prednjače kada je reč o ukupnom broju.

Polna struktura stanovništva u opštini Kovačica @Agromedia Kada je reč o nosiocima gazdinstava u Kovačici, muškarci su ponovo u prednosti i učestvuju sa 85,6%, dok je udeo žena mnogo manji (14,4%).

Nosioci gazdinstava u opštini Kovačica @AgromediaKada je reč o članovima poljoprivrednih domaćinstava, tu su žene u većini i ima ih 61,7%.