ŠTA su mikroorganizmi i kako utiču na PLODNOST zemljišta!

ŠTA su mikroorganizmi i kako utiču na PLODNOST zemljišta!

Mikroorganizmi obuhvataju pet grupa organizama, od kojih su za poljoprivrednu proizvodnju svakako najznačajnije bakterije i gljive. Ovi mikroorganizmi imaju nezamenljivu ulogu u stvaranju organske materije zemljišta (humusa) kao i njenoj razgradnji, pri čemu nastaju materije koje su pristupačne za ishranu biljaka. Zbog toga kažemo da je plodnost zemljišta, između ostalog, direktno vezana za mikrobiološke osobine zemljišta.

U zemljištu ne postoji brojnija grupa organizama od mikroorganizama. Njihova brojnost u manje plodnim zemljištima iznosi nekoliko desetina miliona po gramu zemljišta, dok u plodnim zemljištima, ovaj broj dostiže i do nekoliko milijardi jedinki po gramu.

Međutim, njihova veličina je najmanja u odnosu na sve druge organizme koji se nalaze u zemljištu i uglavnom se nalazi ispod granice vidljivosti ljudskog oka.

Kakva je veza između mikrobioloških osobina zemljišta i plodnosti zemljišta?

Mikroorganizmi su značajna komponenta poljoprivrednog zemljišta; oni ne igraju važnu ulogu samo u osnovnim procesima u zemljištu, u formiranju zemljišta, već direktno ili indirektno utiču na povećanje plodnosti zemljišta i prinosa gajenih biljaka.

Oni takođe utiču na fizičke i hemijske osobine zemljišta i poznati su i kao indikatori zdravstvenog stanja zemljišta.

Aktivnost mikroorganizama je naizraženija u zemljištima neutralne reakcije sredine (pH oko 7,0), uz optimalnu primenu agrotehničkih mera. Zbog toga primena navodnjavanja, đubrenja, zaštite useva od bolesti i štetočina, osim primarnih ciljeva tih mera, treba da bude usmerena i na stimulisanje mikrobiološke aktivnosti zemljišta, odnosno poboljšanje mikrobioloških osobina zemljišta.

Svako odstupanje u primeni agrotehničkih mera od onih koje su optimalne za određeni usev, klimu, region itd. može se negativno odraziti i na aktivnost mikroorganizama u zemljištu, što dovodi do smanjenja plodnosti zemljišta.

Bolja, struktura, udeo humusa – EVO KAKO da prepoznate PLODNO zemljište!


Kako mikroorganizmi utiču na fizičke osobine zemljišta?

Mikroorganizmi utiču na fizičke osobine zemljišta time što grube zemljišne agregate transformišu u fine. Takođe, ovo se uglavnom odnosi na gljive, koje svojim telom (hifama) prolaze kroz veoma uske pukotine grubih zemljišnih agregata do kojih drugi organizmi u zemljištu ne bi mogli da priđu.

Mikroorganizmi omogućavaju i transformaciju minerala, čime pojedini hranljivi elementi, kao što je kalijum, postaju pristupačni za ishranu biljaka.


Različite vrste mikroorganizama imaju tendenciju „udruživanja“, čime stvaraju posebne vrste zajednica u zemljištu; ove zajednice imaju pozitivan uticaj na fizičke osobine zemljišta, jer doprinose stabilnosti strukture zemljišta.

Pozitivan uticaj mikroorganizama je posebno vidljiv u zoni rizosfere.


Kako mikroorganizami utiču na hemijske osobine zemljišta?

Mikroorganizmi utiču i na hemijske osobine zemljišta tako što regulišu plodnost zemljišta; svi procesi koji se odigravaju u telima mikroorganizama su u direktnoj vezi sa plodnošću zemljišta. Oni učestvuju i u kruženju hranljivih elemenata, čime se povećava njihova pristupačnost u zemljištu za biljke.

Ovo je posebno značajno za neke hranljive elemente, kao što je azot, od čije količine direktno zavisi porast biljaka, i fosfor, čija količina u zemljištu nije velika, a koja se delovanjem mikroorganizama može povećati u zemljištu.

Na ove načine, mikroorganizmi doprinose boljem razvoju korenovog sistema i stimulišu rast biljaka, što se odražava na količinu i kvalitet prinosa.

ŠTA su kamenjar, smonica i crnuša? EVO koji tipovi ZEMLJIŠTA postoje i kako ih zovemo!

 

Mikroorganizmi – indikatori zdravstvenog stanja zemljišta

Mikroorganizmi igraju glavnu ulogu u razlaganju organskih materija, kruženju hranljivih elemenata i povećavanju njihove količine u zemljištu.

Bez kruženja hranljivih materija, produžavanje života na planeti ne bi bilo moguće, jer bi hranljivi elementi bili brzo iskorišćeni i „zaključani“ (nepristupačni) za bilo koji drugi organizam.

Mikroorganizmi u zemljištu su važni za stvaranje zdrave strukture zemljišta. Oni produkuju lepljive materije organske prirode, pomoću kojih dolazi do slepljivanja zemljišnih agregata. Ovaj „lepak“ onemogućava narušavanje strukture zemljišta u slučaju prodora veće količine vode u zemljište.

Zemljišni mikroorganizmi su poznati kao proizvođači organskog ugljenika u zemljištu, a istovremeno i sami predstavljaju oblik organskog ugljenika. U ovom obliku, ugljenik može biti „zaključan“ duži niz godina. Velika količina organskog ugljenika doprinosi većoj plodnosti zemljišta i većem kapacitetu zadržavanja vode.

Dakle, mikroorganizmi poboljšavaju zdravstveno stanje zemljišta na različite načine, zbog čega je neophodna stimulacija mikrobioloških procesa u zemljištu, što se, pre svega, postiže pravilnom primenom agrotehničkih mera.

Izvor: POLJOPRIVREDNE MOZGALICE 1000 ZAŠTO, 1001 ZATO, Univerzitet u Beogradu – Poljoprivredni fakultet

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica