Koja je razlika između SORTE i HIBRIDA?

Koja je razlika između SORTE i HIBRIDA?

Razlika između sorte i hibrida je veoma izrazita, iako mnogi ova dva termina često ,,brkaju”. Kada se biljka identifikuje po rodu i vrsti, može se dalje definisati kao sorta ili hibrid. Treba da znate da oba termina predstavljaju odstupanje od standarda vrste i da se to odstupanje često odnosi na veličinu biljke ili cveta, boju, miris, tip lista ili bilo koju drugu karakteristiku koja je zajednička za tu vrstu.

Razlika između sorte i hibrida

Šta je HIBRID?

Hibridi ili kultivati su biljke koje se razmnožavaju uz pomoć ljudske intervencije. Proces stvaranja hibrida često počinje unakrsnim oprašivanjem dve roditeljske biljke koje se samooprašuju da bi se razvila poželjna karakteristika u potomstvu. Ovaj postupak se zove hibridizacija i može podrazumevati godine eksperimentisanja i troškova.

Kada se dođe do rezultata sa željenim karakteristikama, on se identifikuje kao hibrid. Da bi se održala ova nova biljka sa svim svojim karakteristikama, ona se može razmnožavati isključivo uzimanjem reznica, kalemljenjem ili korišćenjem tkiva.

Pokušaji da se stvore dve identične biljke iz semena hibrida obično rezultiraju biljkom koja se, ili vraća jednom od roditelja, ili nečemu potpuno drugačijem od predviđenog.

Dakle, hibridi se ne mogu uzjagati iz semena.

Šta je SORTA?

Sorta je prirodna, odnosno kultivisana populacija sa karakteristikama koje je čine prepoznatljivom, uprkos slobodnoj hibridizaciji sa drugim populacijama iste vrste. Biljke uzgajane iz semena vrste često su identične kopije matične biljke.

Drugim rečima, sorta podrazumeva grupu biljaka iste vrste koje imaju specifičnim osobine, a koje se verno prenose sa generacije na generaciju.

Osnovne razlike između hibrida i sorte

Iako se termini hibrid i sorta često koriste naizmenično, ove biljke možete razlikovati na nekoliko načina.


  • Etiketa ili opis biljke je prvi i najlakši način da se utvrdi da li je u pitanju hibrid ili sorta. Svaki hibrid mora imati oznaku F1, što je jasan znak raspoznavanja u odnosu na sorte.
  • Sorte se svrstavaju u grupe sa svakim članom koji ima jednu ili više identičnih karakteristika koje se razlikuju od standarda vrste. Hibrid je pojedinačna biljka koja pokazuje poželjnu karakteristiku koju uzgajivač želi da zadrži i ponovi.
  • Biljne sorte se obično javljaju u prirodi kao adaptacija na promene u staništu ili životnoj sredini vrste. Hibrid se može pojaviti u prirodi kao mutacija jedne biljke, međutim najčešće su rezultat selektivnog razmnožavanja hibridizacijom, kalemljenjem, reznicama – metodama koje podrazumevaju ljudsku intervenciju.
  • Biljne sorte daju seme koje se razvija u replike originalne biljke. Hibridi mogu, ali i ne moraju da daju seme. Ipak, to seme je nepouzdano i često ne rezultira replikom matične biljke.
  • Sledeća razlika odnosi se na zakonske stvari, a reč je o tome da se hibridi najčešće patentiraju pa samim tim podležu određenim merama zaštite reprodukovanja bez licence. Hibridi su patentirani da zaštite ulaganje uzgajivača koji razvija biljku. Kao što smo već pomenuli, stvaranje kvalitetnog hibrida može zahtevati godine eksperimentisanja i truda.

Razlika između sorte i hibrida

Prednosti korišćenja hibrida

  • Hibridi najčešće imaju veću otpornost na bolesti.
  • Imaju određene osobine koje su uglavnom superiornije ili barem drugačije od njihove originalne vrste.
  • Hibridi donose na tržište nove biljke sa poželjnim karakteristikama za baštovane i uzgajivače.
  • Kod hibrida se mogu eliminisati nepoželjne osobine biljaka kao što je invazivnost.
  • Održavaju raznolikost.

Izvor: The Spruce

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica