Ko nam kroji poljoprivrednu politiku?

Ko nam kroji poljoprivrednu politiku?

Šesnaest godina od demokratskih promena 2000. godine, poljoprivreda je jedna od retkih privrednih grana koja je stvarala nove proizvode i suficit u spoljnotrgovinskoj razmeni. U tom periodu najčešće smo čuli da nam je poljoprivreda najbitnija grana privrede i da se njoj poklanja posebna pažnja.
 

 Ko nam kroji poljoprivrednu politiku? - @Agromedia

Ako se to zalaganje za poljoprivredu meri brojem ministara, onda je poljoprivreda bila u samom vrhu – barem što se tiče medijske pažnje. U tom periodu za poljoprivredu je bila zadužena jedna savezna i šest republičkih Vlada.  

 

Vlada

Premijer

Ministar

Period

Savezna


Zoran Žižić

Saša Vitošević

 


Prelazna Vlada RS

Milomir Minić


Živanko Radovančev

Oktobar 2000. – januar 2001.

Vlada RS

Zoran Đinđić

Dr Dragan Veselinov

Januar 2001.  – maj 2003.

Vlada RS

Zoran Živković

Dr Stojan Jeftić

Maj 2003. – mart 2004.

Vlada RS

Vojislav Koštunica

Dr Ivana Dulić Marković

Mart 2004. – jun 2006.

 

 

Goran Živkov

Jun 2006. – maj 2007.

 

 

Dr Slobodan Milosavljević

Maj 2007. – jul 2008.

Vlada RS

Mirko Cvetković

Dr Saša Dragin

Jul 2008. – mart 2011.

 

 

Dušan Petrović

Mart 2011. – jul 2012.

Vlada RS

Ivica Dačić

Goran Knežević

Jul 2012. – septembar 2013.

 

 

Dr Dragan Glamočić

Septembar 2013. – april. 2014

Vlada RS

Aleksandar Vučić

Dr Snežana Bogosavljević Bošković

April 2014. –

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                  Sa promenama 2000. godine, u Saveznoj Vladi premijera Zorana Žižića, ministar poljoprivrede bio je Saša Vitošević. Istovremeno, na republičkom nivou, oktobra 2000. godine formirana je prelazna Vlada u kojoj je ministar poljoprivrede bio Živanko Radovančev.

Januara 2001. godine formirana je Vlada premijera Zorana Đinđića, a ministar poljoprivrede postaje profesor sa fakulteta političkih nauka, dr Dragan Veselinov, koji podnosi ostavku maja 2003. godine. Za ministra je izabran dr Stojan Jeftić, dotadašnji savetnik za agrar u Vladi, koji je na mestu ministra ostao do formiranja Vlade premijera Vojislava Koštunice marta 2004. godine, kada je na mesto ministra poljoprivrede došla dr Ivana Dulić Marković, član G–17 i direktor zavoda za genetičke resurse koji je bio deo Saveznog ministarstva poljoprivrede.

Na mestu ministra poljoprivrede ostaje do juna 2006. godine, kada postaje potpredsednik Vlade, a ministar poljoprivrede postaje Goran Živkov, dotadašnji pomoćnik ministra poljoprivrede, i na čelu ministarstva ostaje do maja 2007. godine.

 

16 godina, 12 ministara poljoprivrede različitih političkih i profesionalnih opredeljenja nisu srpskoj poljoprivredi obezbedili kontinuitet u razvoju. 

 

Tada je na mesto ministra poljoprivrede imenovan dr Slobodan Milosavljević, bivši ministar trgovine, turizma i usluga od 2001. do 2004. godine i predsednik Privredne komore Srbije, i na mestu ministra ostaje do formiranja Vlade premijera Mirka Cvetkovića, do jula 2008. godine.

Tada je za ministra poljoprivrede imenovan dr Saša Dragin, dotadašnji ministar zaštite životne sredine, koji na čelu ministarstva ostaje do marta 2011. godine, kada je smenjen. Na čelo ministarstva dolazi Dušan Petrović, bivši ministar pravde u Vladi premijera Vojislava Koštunice, koji na čelu ministarstva ostaje do formiranja nove Vlade premijera Ivice Daćića jula 2012. godine.

Jula 2012. godine na mesto ministra poljoprivrede izabran je Goran Knežević, bivši gradonačelnik Zrenjanina i visoki partijski funkcioner SNS-a. Na mesto ministra podneo je ostavku septembra 2013. godine, a nasleđuje ga dr Dragan Glamočić, profesor Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, koji na mestu ministra ostaje do formiranja Vlade premijera Aleksandra Vučića aprila 2014. godine, kada je za ministra izabrana dr Snežana Bogosavljević Bošković.

Šesnaest godina, 12 ministara poljoprivrede različitih političkih i profesionalnih opredeljenja nisu srpskoj poljoprivredi obezbedili kontinuitet u razvoju. Ako ni zbog čega drugog, onda bar samo zbog toga da novom, trinaestom ministru zaželimo pun mandat i neizbrisiv trag u razvoju naše poljoprivrede.

 

Autor: Vukosav Saković

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica