OTKRIVENA TAJNA fotosinteze: Imaćemo VEĆE PRINOSE

OTKRIVENA TAJNA fotosinteze: Imaćemo VEĆE PRINOSE

Naučnici su uspeli da odgonetnu strukturu jedne od ključnih komponenti fotosinteze, a ovo otkriće bi moglo da dovede do toga da se fotosinteza „redizajnira“, kako bi se postigli veći prinosi u biljnoj proizvodnji i zadovoljile hitne potrebe ljudi za većim i sigurnim snadbevanjem sa biljnom hranom.

OTKRIVENA TAJNA fotosinteze:  Imaćemo VEĆE PRINOSE i sigurniju proizvodnju - © Pixabay

Studija, koju je vodio Univerzitet u Sheffieldu i koja je objavljena u novembru ove godine u časopisu Nature, otkriva strukturu citokroma b6f – proteinskog kompleksa koji značajno utiče na rast biljaka u procesu fotosinteze.

Naučnici istovremeno podsećaju sve koliko je važna fotosinteza za život. Ona je temelj života na Zemlji koji osigurava hranu, kiseonik i energiju koja održava biosferu i ljudsku civilizaciju.

Koristeći strukturalni model visoke rezolucije, tim je utvrdio da proteinski kompleks osigurava električnu vezu između dva svetlosno-hlorofilna proteina (Photosystems I i II) koji se nalaze u hloroplastu biljne ćelije i koji pretvara sunčevu svetlost u hemijsku energiju.

Lorna Malone, prva autorka studije i student doktorskih studija na Odeljenju za molekularnu biologiju i biotehnologiju na Univerzitetu u Sheffieldu, izjavila je da ova studija pruža nove uvide o tome kako citokrom b6f koristi energiju koja prolazi kroz njega da bi napajao „protonsku bateriju“ u ćeliji biljke. Ta reakcija pruža energiju koja je biljkama neophodna da bi pretvore ugljen dioksid u ugljene hidrate i biomasu koja održava globalni prehrambeni lanac.

Studija otkriva nove detalje dodatne uloge citokroma b6f. Ovaj protein se ponaša kao senzor za podešavanje fotosintetske efikasnosti, koja je odgovor biljke na stalno promenljive uslove okoline. On štiti biljku od oštećenja tokom izlaganja teškim uslovima kao što su suša ili višak svetlosti.

Dr Matt Johnson, sa biohemije na Univerzitetu u Sheffieldu i jedan od supervizora studije, dodao je: “Citohrom b6f je srce fotosinteze i igra ključnu ulogu u regulaciji fotosintetske efikasnosti.“


Prema njegovim rečima, sa novim otkrićima koje smo sada stekli možemo da „redizajniramo“ proces fotosinteze u zasadima biljaka kako bi se postigao veći prinos, što će sprečiti pojavu gladi i omogućiti da se održi ishrana globalnog stanovništa, čiji se rast predviđa na 9-10 milijardi ljudi do 2050. godine.

Istraživanje je sprovedeno u saradnji sa Astbury centrom za strukturnu molekularnu biologiju na Univerzitetu u Leedsu. Sada istraživači imaju za cilj da utvrde kako citokrom b6f kontroliše bezbroj regulatornih proteina i kako ti regulatori utiču na funkciju ovog kompleksa.

Izvor:Sciencedaily


Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica