Danas je Međunarodni dan žena na selu – Kako žive žene na ruralnom području?

Danas je Međunarodni dan žena na selu – Kako žive žene na ruralnom području?

Danas poljoprivreda, koja doprinosi oko 16% BDP-a, postaje sve više usredsređena na žene. Sektor poljoprivrede zapošljava 80% ekonomski aktivnih žena. To uključuje 33% poljoprivredne radne snage i 48% samozaposlenih farmera. 

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite poljoprivrednika prepoznalo je višestruku ulogu žena na svim nivoima u poljoprivredi od setve do sadnje, odvodnjavanja, navodnjavanja, đubrenja, zaštite bilja, žetve, korova u uzgoju useva, stočarstvu, mlekarstvu i ribarstvu.

Žene na selu rade u poljoprivrednim aktivnostima na različite načine u zavisnosti od njihovog socio ekonomskog statusa, kao što je rad na svojoj zemlji kao poljoprivrednici ili farmeri ili učešće u poslovima nakon žetve.

Preuzimajući radno intenzivne procese na poljima, odvajanje useva, ishranu stoke, žetvu i setvu useva – žene u sektoru poljoprivrede doprinose preko 15% nacionalne privrede. Poljoprivreda omogućava ženama da sruše društvene barijere i zarade svoju slobodu tako što će sebi zarađivati za život. Naročito u ruralnim oblastima gde su mogućnosti za rad ograničene, a stare predrasude i porodični otpor sprečavaju žene da postanu finansijski i socijalno nezavisne, poljoprivreda im nudi da se oslobode ovih ograničenja i izgrade siguran život za sebe.

Oko 8% žena poljoprivrednika u svetu nema pravo svojine na zemlju zbog patrijarhalnog sistema uspostavljenog u društvu. Posebno, nedostatak vlasništva nad zemljom ne dozvoljava ženama poljoprivrednicima da se obrate bankama za institucionalne kredite, jer banke uglavnom tretiraju zemljište kao vlasništvo. Prema izveštajima, samo 13% žena poseduje poljoprivredno zemljište u Evropi.

Važno je imati rodno prilagođenu opremu i mehanizaciju za različite poljoprivredne operacije. Ženama je teško upravljati većinom poljoprivrednih mašina.Pa ipak Marija Linc iz Uzdina je sama svoj gazda i oštro prkosi stereotipima da žene ne mogu voziti traktor. Pogledajte u videu kako to izgleda.

https://www.youtube.com/watch?v=HuQfZWly-hc&t=44s

Organizacija za hranu i poljoprivredu navodi da bi jednak pristup proizvodnim resursima za žene i muškarce mogao povećati poljoprivrednu proizvodnju za 2,5% do 4% u zemljama u razvoju.

Žene u Srbiji

U Srbiji od četiri žene koje žive na selu, tri rade a da za to ne dobijaju nikaku finansijsku nadoknadu, a sa druge strane samo 13 odsto žena su vlasnice gazdinastava. 63 odsto žena i 37 odsto muškaraca obavljaju poljoprivredne aktivnosti na gazdinstvu. Muškarci čine 86 odsto zaposlenih na poljoprivrednom gazdinstvu, dok žene rade u poljoprivredi kao pomažući članovi domaćinstva

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica