Kafa pred nestankom – I arabika na crnoj listi

Kafa pred nestankom – I arabika na crnoj listi

Polovini vrsta divlje kafe u svetu preti izumiranje - ©Pixabay

Krčenje šuma i klimatske promene u poslednjih nekoliko godina uticale su na veliku ugroženost divljih životinja i dovele do toga da mnoge vrste izumiru ili su pred izumiranjem. Da li će se ovoj listi ugroženih vrsta dodati i kafa?

Prema mišljenu stručnjaka, odgovor na ovo pitanje mogao bi biti potvrdan. Naime, posle dvadesetogodišnjeg istraživanja na 124 vrste kafe, naučnici iz Kraljevske botaničke bašte u Londonu otkrili su da je čak polovina od ovih vrsta pod pretnjom izumiranja.

Među vrstama kojima preti izumiranje su i one koje imaju potencijal da se koriste za uzgoj i razvoj kafe u budućnosti, uključujući one vrste koje su otporne na bolesti i sposobne da izdrže dalje pogoršanje klimatskih uslova. Ovakav podatak je posebno problematičan prvenstveno iz razloga što upotreba i razvoj resursa divlje kafe može biti ključ za dugoročnu održivost sektora kafe. Nučnici zaključuju da su hitno potrebne ciljane akcije u specifičnim tropskim zemljama, posebno u Africi, kako bi se zaštitila budućnost kafe.

Kako da sami prepoznate kvalitetnu kafu

Trenutno se industrija kafe u svetu zasniva na dve vrste: arabika i robusta. Arabika je klasifikovana kao ugrožena vrsta na Crvenoj listi Međunarodne unije za očuvanje prirode. Od vitalnog je značaja da se preduzmu mere za zaštitu divljih vrsta kafe, jer se one mogu koristiti u budućem razvoju biljnih kultura.

 

Arabika se nalazi na listi ugroženih vrsta - ©Pixabay

Naučnici upozoravaju da je brojka od 60% svih vrsta kafa kojima preti izumiranje izuzetno visoka, pogotovo kada se to uporedi sa globalnom procenom o 22% od ukupnih biljaka na svetu kojima preti izumiranje. Pored ovoga, stručnjaci ističu da su neke od ovih vrsta možda već izumrle, jer za neke vrste ne postoje podaci da su u skorijem vremenu viđene u divljini.


Srbi piju samo kvalitetnu kafu, loše gotovo da i nema

Arabika je najpopularnija vrsta kafe u svetu. Široko se koristi u komercijalnom uzgoju kafe i otporna je na bolesti. I pored svega ovoga, postoji mogućnost da će arabika nestati u sledećih 50 godina. Iako se uzgaja širom sveta, arabika je nastala u planinama južne Etiopije. Zbog porasta broja stanovnika u ovoj zemlji, dolazi do masovnog krčenja šuma, pa su i autohtone vrste divlje kafe ugrožene. Kako naučnici ističu, i u najboljim scenarijima, a zbog klimatskih promena, čak 65% staništa pogodno za rast divlje arabike će nestati. Zbog svoje specifične genetike ova vrsta kafe podložnija je štetnom delovanju efekata klimatskih promena, bolesti i štetočina.

Još jedan od razloga za nestajanje ovih vrsta divlje kafe jeste taj što se krčenjem šuma uništavaju staništa ptica selica koje pomažu u distribuciji semena biljaka kafe. Nestajanje divlje arabike, delovalo bi i na ekonomiju i život ljudi u zemljama u kojima se uzgaja kafa, jer se deo kafe koja se nalazi na svetskom tržištu pored plantaža, bere i sa poludomaćih šumskih površina i divljine.


 

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica