Da bi dobili penziju, poljoprivrednici prvo moraju da isplate dugove

Da bi dobili penziju, poljoprivrednici prvo moraju da isplate dugove

Svaki šesti poljoprivrednik u Srbiji redovno plaća doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje, a 175.440 njih duguje po 8.600 evra za neuplaćene doprinose, kažu u Republičkom fondu za penziono i invalidsko osiguranje (PIO).
 

Traktor - © Agromedia

Postavlja se pitanje ko će i kako od zemljoradnika uspeti da plati ove dugove kako bi ostvarili pravo na penziju, kao i šta će biti s onima koji mogu da nastave s plaćanjem, a imaju manje od 15 godina staža osiguranja, što je minimum uslova za penzionisanje. Da li će im u međuvremenu uplaćeni novac propasti, da li će moći da ga vrate ili će ostati bez penzija?

Prema poslednjim podacima Poreske uprave Srbije, ukupni akumulirani dug poljoprivrednih penzionera za neuplaćene doprinose iznosi 90,8 milijardi dinara, dok je s kamatom 186 milijardi.

U PIO fondu kažu da Zakon o PIO ne predviđa mogućnost povraćaja doprinosa zbog neostvarivanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja. Obavezu doprinosa za poljoprivrednike utvrđuje rešenjem Poreska uprava na najnižu mesečnu osnovicu. Zemljoradnici su u obavezi da doprinose plaćaju u roku od 45 dana od dana početka tromesečja.

Pšenica - © Agromedia

Ukoliko to ne urade u predviđenom roku, Poreska uprava obračunava kamate u skladu sa Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji. Dakle, Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje propisane su osnovice, obaveze i rokovi za plaćanje doprinosa i ne postoji mogućnost neredovnog plaćanja bez obračunavanja kamate.

Ako zemljoradnik nije platio sve dospele doprinose, prava iz PIO ostvaruje i koristi srazmerno periodima osiguranja za koje su uplaćeni doprinosi. Penzijski fond taj dug zemljoradniku naplaćuje tako što mu obustavlja isplatu jedne trećine mesečnog iznosa penzije, sve dok se na taj ili drugi način ne namire neuplaćeni doprinosi.

Soja - © Agromedia


Po izmirenju duga, prava iz PIO se ostvaruju na osnovu ukupnog staža počev od dana sticanja prava. Ukoliko poljoprivrednik napuni 65 godina, a nema minimalno 15 godina staža osiguranja za koji su plaćeni doprinosi, može da nastavi sa uplatom dok ne ostvari uslov za staž i nakon toga podnese zahtev za starosnu penziju, objašnjavaju u PIO fondu.

Kolika će biti penzija zemljoradnika zavisi od dužine ulaganja i visine osnovice na koju su plaćeni doprinosi.
Važeći Zakon o PIO koji se tiče poljoprivrednika predviđa da doprinose za penzijsko osiguranje uplaćuje samo jedan član porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

Primena ovog Zakona uticala je na smanjenje broja osiguranika, što direktno utiče i na visinu penzije koja se isplaćuje poljoprivrednicima. Male penzije se ocenjuju kao glavni razlog pada broja poljoprivrednih osiguranika.


Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica