Ako želite da vaš travnjak ponovo zablista URADITE OVO!

Ako želite da vaš travnjak ponovo zablista URADITE OVO!

Kako da vaš travnjak ponovo diše: Primenite postupak aeracije - © Pixabay

U nastojanju da stvorite i potom održavate lep travnjak potrebno je da primenite osnovne prakse poput pravilnog košenja, đubrenja i navodnjavanja. Uz to, neophodno je obezbediti da nutrijenti stignu do zemlje na kojoj trava raste. Aeracija može biti veoma važan element u održavanju travnjaka zdravim, budući da omogućava da vazduh i voda prodru kroz izraslu travu ili travnu slamu.

Šta je aeracija

Aeracija uključuje perforiranje zemlje malim rupicama kako bi se omogućilo vazduhu, vodi i nutrijentima da stignu do korena trave čime se korenu pomaže da raste još dublje i proizvodi jači i bujniji travnjak. Osnovni razlog za primenu aeracije je težnja da se ublaži zbijenost zemljišta.

Zbijena zemljišta imaju preveliku količinu čvrstih čestica po jedinici zapremine odnosno prostora koje sprečavaju ispravnu cirkulaciju vazduha, vode i nutrijenata u zemlji. Čak i težak organski otpad zakopan ispod travnate površine može sprečiti protok ovih esencijalno važnih elemenata ka korenu trave.

Da li bi trebalo sprovoditi aeraciju travnjaka

Da je vaš travnjak dobar kandidat za aeraciju možete zaključiti na osnovu nekolicine jednostavnih pokazatelja.

Ukoliko travnjak služi kao igralište po kojem trče deca i kućni ljubimci, velike su šanse da je zemljište postalo suviše zbijeno. U slučaju da je travnjak deo tek izgrađenog objekta, zemlja na površini je najčešće ulegnuta, a trava koja je nikla u sledećem sloju zemlje je zbijena i to kao posledica kretanja po gradilištu.

Kako da vaš travnjak ponovo diše: Primenite postupak aeracije - © Pixabay

Ako se travnjak previše lako isušuje i ima sunđerast izgled ovo najveraovatnije upućuje na problem travne slame. Isto tako, travnjak nastao sadnjom busenja trave pati od problema zemljišnih slojeva gde se zemljište finije teksture koje je deo busenja nalazi u sloju iznad zemlje grublje strukture. Ovi slojeva onemogućavaju kvalitetnu drenažu budući da se voda zadržava u zemlji finije strukture. Sve ovo dovodi do pojave zbijenosti i loše razvijenosti korena.

Kada je pravo vreme za aeraciju travnjaka

Najbolji trenutak za aeraciju je tokom trajanja vegetacije kada se trava najlakše može oporaviti i popuniti praznine u zemlji nastale usled punktiranja. U idealnim uslovima, aeraciju travnjaka sa travom za hladnija godišnja doba treba obaviti u rano proleće dok je za toploljubive vrste trava to najbolje učiniti u kasno proleće.


Alat za aeraciju

Na tržištu postoje dva osnovna oruđa za aeraciju travnjaka i to bodljikavi aerator i aerator kopač.

Sa prvom alatkom aeracija se sprovodi tako što se bodljama buši zemlja bez njenog pomeranja dok sa drugim dolazi do prevrtanja površinskog sloja zemlje i trave. Za najbolje rezultate u aeraciji, potrebno je koristiti alat koji uklanja površinske čepove zemlje budući da bušenje rupa dovodi do efekta dodatnog zbijanja zemljišta oko njih.

Kako da obavite aeraciju travnjaka

Za početak, potrebno je nakvasiti zemljište jer aeracija neće uspeti na isušenoj zemlji. Stoga, preporučljiva je aeracija dan nakon pljuskova ili zalivanja travnjaka. Zatim, treba imati na umu da većina mašina za aeraciju pokriva veoma mali procenat zemljišta pri jednom prolasku te je potrebno više prolazaka, pogotovu za najzbijenije zone.


Nakon prolaska mehanizacije, iskopani čepovi zemlje bi trebalo da se prosuše i izmrve kako bi se izravnala i uniformisala travnata površina. Prolazak kosačicom preko čepova iskopane zemlje ili udaranje po njima spoljašnjom stranom grabulja dovešće do usitnjavanja i željene nivelacije.

U vezi sa aeracijom, postoji shvatanje da efekti preventivnog herbicida apliciranog u proleće mogu biti anulirani kasnijom aeracijom. Ovo naime nije tačno, budući da su istraživanja pokazala da aeracija uopšte ne utiče na kontrolu korova.


Nakon sprovedene aeracije, neophodno je nastaviti sa osnovnim merama održavanja travnjaka poput đubrenja, košenja i navodnjavanja.

Izvor: Briggsandstratto

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica