Author: Milica Jovanović, novinarka

Uskoro doktor komunikoloških nauka. Profesionalno iskustvo sticala sam u lokalnim i nacionalnim elektronskim medijima. U fokusu posebnog interesovanja su mi teme koje poentiraju inovacije u poljoprivrednoj proizvodnji. Ljubav prema ovoj privrednoj delatnosti nasledila sam od deke, inženjera agronomije, rastući uz kulture koje je uzgajao prema pravilima svoje struke.