Zaštita uljane repice od štetnih insekata u jesenjem periodu

Zaštita uljane repice od štetnih insekata u jesenjem periodu

Tokom jesenjih meseci javljaju se štetni insekti koji mogu naneti značajne štete u proizvodnji uljane repice. Najveću opasnost predstavljaju buvači kupusnjača (Phyllotreta), crvenoglavi repičin buvač (Psylliodes chrysocephala) i repičina lisna osa (Athalia rosae). Kada je pravo vreme da zaštitite uljanu repicu od ovih štetočina i kako savetuje nas dipl. inž. zaštite bilja Dragana Urošević.

 

Uljana repica - © Pixabay

Buvači kupusnjača

Buvači kupusnjača su sitni insekti koji veoma dobro skaču i lete. Imaju sjano crnu boju, a kod nekih vrsta sa žutim uzdužnim prugama na pokriocima. Njaviše štete nanosi kotiledonima i sasvim mladim listovima prouzrokujući karakteristične simptome u vidu jamičastih rupa. Ima jednu generaciju godišnje, odrasla jedinka prezimljava ispod biljnih ostataka i u pukotinama u zemljištu. Odgovarajući insekticidni tretman se primanjuje kada je oštećeno 10% lisne površine.

Crvenoglavi repičin buvač

Crvenoglavi repičin buvač je nešto krupniji od običnog buvača, zelenkaste je boje sa metalnim odsjajem i delom glave crvene boje po čemu je i dobio ime. Odrasle jedinke se javljaju u maju i junu mesecu nakon čega ulaze u letnju dijapauzu u kojoj ostaju sve do kraja leta, nakon čega počinju da se hrane na tek izniklim biljkama uljane repice, praveći ista oštećenja kao i vrste iz roda Phyllotreta.

Zaštita uljane repice od štetnih insekata - © Wikipedia

Insekticide bi trebalo upotrebiti kada se nađu dve odrasle jedinke po m². Nakon 10-15 dana ženka počinje da polaže jaja u zemljište u blizini biljaka (od septembra pa sve do mrazeva) pa u martu naredne godine, nakon piljenja, larve prodiru u lisne drške iz kojih neretko prelaze u stablo, usled čega kod jačeg napada biljke propadaju, a kod slabijeg napada usporavaju svoj razvoj. Štete od larvi koje buše drške i stabljike, ne prekidajući razvoj ni tokom blagih zima, često se pripisuje drugim faktorima.

Repičina lisna osa

Repičina lisna osa je štetna u stadijumu larve (pagusenice). Pagusenica kada se tek ispili je svetlozelene do sive boje a sa porastom dobija tamnu do crnu boju na leđnoj strani dok trbušna ostaje siva. Ženka polaže jaja u list biljke, životni ciklus joj traje oko 15 dana i za to vreme ona položi oko 300 jaja. Pagusenice se pile nakon 5-10 dana i razvoj im traje 15-20 dana tokom kojih se 5 puta presvlače.

Zaštita uljane repice od štetnih insekata - © Wikipedia


Ono što je karakteristično za njih je da tokom 24 sata mogu da pojedu količinu hrane koja je dva puta veća od njihove težine. Ima 2-3 genercije godišnje od kojih su druga i treća štetne jer napadaju mlade biljke uljane repice. Prezimljava larva poslednje generacije u zemljištu. Prag štetnosti je jedna pagusenica po biljci.

Insekticidi za zaštitu uljane repice

Insekticidni tretman za sve navedene štetočine treba obaviti kada se utvrdi prag štetnosti kombinacijom organofosfata i piretroida (preparat Pyrinex super u količini od 0,4-0,5 l/ha, Konzul 0,7-1 l/ha) ili samo piretroidima ( preparati Decis 0,2-0,3 l/ha, Fastac 0,2 l/ha, i dr.)

Autor: Dragana Urošević, dipl.ing.zaštite bilja


Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica