Zaštita suncokreta od korova ,,PRE-EM” sistemom je ubedljivo NAJEFIKASNIJA!

Zaštita suncokreta od korova ,,PRE-EM” sistemom je ubedljivo NAJEFIKASNIJA!

Zaštita suncokreta od korova najefikasnija je kada se radi nakon setve, a pre nicanja biljaka. Proizvođačima suncokreta to daje mogućnost da očiste njivu i da pri tom efekti, pri povoljnim uslovima, traju do samog kraja vegetacije.

Posetili smo njive u sremskom ataru sa Milanom Radovićem iz kompanije Adama, kako bi nam pokazao i objasnio delovanje preparata ove kompanije na suzbijanje korova u suncokretu.

Zaštita suncokreta od korova ,,pre-em” sistemom

Za uspešno suzbijanje korova posle setve, a pre nicanja u suncokretu, kompanija Adama predlaže preparat Racer®, preparat na bazi flurohloridona, kao i preparat Efica®, preparat na bazi S-metolahlora.

Racer® je selektivni sistemični herbicid koji služi za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova u suncokretu i koristi se u dozi od 2 do 4 l po hektaru. Zašto bi se trebao koristiti Racer®? On veoma dobro suzbija širokolisne korove kao što su štir, pomoćnica, gorušica, abutilon i mnoge druge vrste, ali ono što je jako bitno i u čemu je Racer® dobar jeste ambrozija.

Svi znamo da je ambrozija u nekim reonima veoma veliki problem i da je potencijal tog korova velik, zato je veoma važno primenjivati Racer®. Ukoliko i ne očisti u potpunosti njivu, Racer® će smanjiti potencijal ambrozije, pa će samim tim proizvođač lakše moći da je ukloni kasnije.

Još jedan od benefita korišćenja preparata Racer® odnosi se na planiranje setve drugih kultura na parcelama koje su sada pod suncokretom. Na primer, ukoliko se u sledećoj sezoni planira setva pšenice, Racer® jako dobro deluje na mrtvu koprivu i na mišljakinju, odnosno na korove koji se u pšenici malo teže suzbijaju.

Korišćenjem preparata Racer®, potencijal korova za sledeću sezonu će biti mnogo manji.

Parcele koje smo obišli sa našim sagovornikom, a gde su korovi tretirani pomenutim preparatom, čiste su i posle 40 dana od tretmana, iako je bilo dosta kišnih dana i vlage. Samim tim, suncokret je u odličnoj kondiciji, spreman za narednu fazu razvoja.


Zaštita suncokreta

Preparat Racer® – doziranje

Preparat Racer® može se koristiti samostalno, ali i u kombinaciji sa drugim preparatima. Ukoliko se radi samostalno, njegova doza je od 2l do 4l po hektaru.

Najčešće se radi u količini od 2l po hektaru, uz dodatak S-metolahlora u količini od 1,2l po hektaru.


Takođe, veoma česta i zastupljena kombinacija jeste upotreba ovog preparata u kombinaciji sa terbutilazinom. U tom slučaju doza preparata Racer® može da ide od 1,2 do 1,5 litara po hektaru, terbutilazina 1l i S-metolahlora, odnosno preparata Efica® 1,2 l po hektaru.

Zaštita suncokreta od korova posle nicanja

Kada govorimo o zaštiti suncokreta od korova nakon nicanja, kompanija Adama preporučuje preparat koji se u praksi pokazao kao veoma efikasan u suzbijanju korova.


Reč je o preparatu Saltus® na bazi imazamoksa, koji se koristi se do 4 para listova, odnosno do butonizacije. Preparat Saltus® koristi se u dozi od 0,5 do 0,6l po hektaru.

Naravno, drugi problem koji se češće javlja kasnije jesu travni korovi, odnosno sirak. Za tu namenu, kompanija Adama preporučuje dva preparata:

1. Agil® koji se koristi u dozi od 1l po hektaru

2. Diler® koji se koristi u dozi 1,4l po hektaru.

Kako bi preparati ostvarili svoj pun potencijal, veoma je važno pratiti uputstva. To se naročito odnosi na temperaturu kada se rade tretmani za suzbijanje sirka.

U tom smilu, Agil® bi trebalo da se primenjuje do 25 stepeni, a Diler® do 27 stepeni, kako ne bi bilo negativnih posledica po suncokret.

U godinama koja dolaze i gde poljoprivredna proizvodnja postaje sve zahtevnija, bitno je naći prava rešenja. Svakako je najpametnije, blagovremeno rešenje za zaštitu suncokreta od korova, ,,pre-em” tretman, gde su se preparati Racer® i Efica® pokazali kao veoma efikasni.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica