Zaštita paradajza od lisnih vaši i truleži

Zaštita paradajza od lisnih vaši i truleži

Kvalitet proizvodnje rasada je veoma značaj korak jer se u daljem procesu proizvodnje povrća izbegavaju i umanjuju problemi, ali ne treba zanemariti negu i zaštitu tokom ostalih fenofaza razvoja paradajza.

Pored ostalih mera tokom proizvodnje rasada, vrlo značajna mera je zaštita od bolesti poleganja rasada, a to se postiže fungicidom Balb.

„Da bi se sprečila pojava bolesti u plasteniku neizostavna je preventivna primena fungicida, a preporuka naše stručne službe je preparat Promesa. To je sistemični fungicid koji ispoljava veliku efikasnost u suzbijanju gljivičnih uzroka bolesti, pre svega plamenjače, crne pegavosti i pepelnice“, navodi dipl. inž. Nataša Nikolić iz kompanije Galenika-Fitofarmacija.

Prema njenim rečima, preparat se primenjuje preventivno, pre nego što se steknu uslovi da se biljke zaraze, a najkasnije kada se uoče pojave prvih simptoma.

Za suzbijanje sive truleži na povrću, pre svega na paradajzu u vreme cvetaja, precvetavanja i formiranja plodova preporuka je folijarno primeniti preparat Atlas.

„Reč je o dvokomponentnom fungicidu sa kontaktnim i sistemičnim delovanjem, a efikasan je i na nižim temperaturama. Ovaj preparat deluje na višem mestu u razvojnom ciklusu patogena i ima dugo, rezidualno delovanje na prouzrokovače sive truleži“, kaže Nataša.

Zaštita paradajza od lisnih vaši i truleži - © Galenika Fitofarmacija

Sa porastom temperature može da se očekuje sve veći porast biljnih štetočina. Za suzbijanje biljnih vaši, na početku formiranja prvih kolonija, preporuka je primena insekticida Polux.

„Polux ima brz efekat delovanja, a deluje kontaktno i digestivno na sve pokretne stadijume vaši. Sem toga Polux se može koristiti u suzbijanju bele leptiraste vaši, kada se primeti prisustvo prvih larvi. U kombinaciji sa Harpunom, sprečiće formiranje i piljenje larvi, presvlačenje larvi, a deluje i na njihova jaja i daće odlične rezultate u suzbijanju ove štetočine“, objašnjava Nataša.


Sa porastom temperature očekuje se i sve veći porast tute apsolute ili paradajzovog moljca. U cilju suzbijanja ove štetočine stručna služba kompanije Galenika-Fitofarmacija preporučuje insekticid Triton.

Prvo tretiranje treba izvesti pri pojavi prvih gusenica, a drugo nakon 7-10 dana. Triton treba kombinovati sa Poluxom, koji će delovati na odrasli stadijum insekata“, kaže Nataša.

Još jedna važna štetočina koja pravi probleme u povrtarskoj proizvodnji su grinje. Preporuka je upotreba preparata Abastate u kombinaciji sa Uranusom, jer Abastate deluje samo na odrasle jedinke, a u kombinaciji delovaće i na ostale stadijume insekata, odnosno na jaja i druge prelazne stadijume.


Zaštita paradajza od lisnih vaši i truleži - © Galenika-Fitofarmacija

Usled temperaturnih oscilacija biljka prolazi kroz stadijume stresa i zato se preporučuje primena preparata Activeg koji sadrži u sebi aminokiseline biljnog porekla, kao i makro i mikro elemente.


Nakon iznošenja rasada na stalno mesto, korišćenjem preparata za ishranu biljaka Fertigal Eklomaks postiže se bolje ukorenjavanje i bolja vitalnost biljaka.

Tokom vegetacije nekoliko puta treba fertigaciono primeniti preparat Fertigal Humi Pro radi boljeg usvajanja hraniva, a pored vodotopivog đubriva Soluveg, čiji odnos zavisi od vremena primene: primenjuje se Soluveg dvadesetica, a posle toga Soluveg parma sa većim sadržajem kalijuma“, navodi Nataša.

Prema njenim rečima, u fazama intezivnog porasta plodova, folijarno treba primeniti preparat sa povećanim sadržajem kalcijuma – Fertigal CaB Organo.

Sagovornica:
dipl. inž. Nataša Nikolić, Galenika-Fitofarmacija

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica