Zaštita i prihrana kukuruza – saveti iz prve ruke!

Zaštita i prihrana kukuruza – saveti iz prve ruke!

Kukuruz se trenutno nalazi u fazi 3-4 lista, zavisno od vremena setve. Vremenski uslovi za kukuruz, kao i za ostale ratarske kulture nisu povoljni, odnosno, veliki je nedostatak vlage u zemljištu jer padavine odavno nismo imali. S obzirom da su korovi mnogo više adaptivni na vremenske uslove od gajenih kultura, njihovo nicanje je intezivno u ovo vreme i populacija korova je velika. To znači da će primena herbicida u kukuruz morati da bude obavezna mera, koja neće moći da se preskoči.

 „Za suzbijanje širokolisnih korova u kukuruzu kompanija Agromarket preporučuje preparat Agrodimark sa aktivnom materijom Dikambom. Koristi se za suzbijanje malte ne svih širokolisnih korova koji mogu da se jave u kukuruzu, uključujući one najopasnije, kao što su ambrozija, gorušica, pepeljuga, štir… Doza primene ovog preparata je 0,7l/ha i primenjuje se do faze porasta kukuruza od 6 listova”, kaže dipl. inž. Momčilo Pejović iz kompanije Agromarket.

Preporuka za suzbijanje uskolisnih korova je preparat Siran.

Preparat Siran primenjuje se u dozi od 1,3l/ha, a rešava problem uskolisnih korova, pre svega divljeg sirka iz rizoma. Još bolja varijanta jeste kombinacija Sirana i Rimexa, preparata sa različitim aktivnim materijama, koji u kombinaciji mnogo bolje deluju na divlji sirak. U ovom kombinaciji Siran se primenjuje u dozi od 0,8l/ha, a Rimex u dozi od 40gr/ha”, navodi Pejović.

Poznavajući strukturu zemljišta, pH vrednost zemljišta u Srbiji, a posebno u Vojvodini, iz kompanije Agromarket su došli do saznanja da postoji dosta blokada mikroelemenata u samim zemljištima, zbog čega je potrebno dodati hranljivih materija biljkama, kako bi se ostvarili maksimalni prinosi.

Zaštita i prihrana kukuruza - saveti iz prve ruke! - ©Agromedia

„Prinos ne određuju elementi koji su u maksimumu, već elementi koji su u minimumu. Znači, uvek nam fali neki mikro ili makro element da bi dobili maksimalne prinose. Fifofert Speed je biostimulativno đubrivo na bazi algi, oligosaharida, aminokiselina i u sinergiji sa mikroelementima povoljno utiču na razvoj kukuruza“, objašnjava dipl. inž. Milan Kusalo iz kompanije Agromarket.

U Fitofert Speed-u od mikroelemenata nalaze se cink i bor. Upravo su to mikroelementi koji su potrebni da bi se što bolje razvio korenov sistem, odnosno sama biljka.

Cink utiče na hormon auksin, koji deluje tako što razvija korenov sistem kukuruza i tera ga u dubinu. Dobro razvije korenov siste tera biljku da usvaja sve elemente NPK formulacije koje smo dali osnovnim đubrenjem. Bor utiče na razvoj polena i polenovih zrnaca, koji će kasnije biti potrebni za razvoj klipa kukuruza. Tretman se obavlja u dva navrata: prvi tretman od 4 do 6 lista, sa dozom od 3l/ha i drugi tretman od 8 do 10 lista, a doza je ista -3l/ha“, navodi Kusalo.


On, takođe, ističe da je kod primene Fitofert Speed-a važno da se zadovolje potrebe od 1% rastvora, odnosno sa 200 litara vode koristiti 2l Fitofert Speed-a.

Sagovornici:
dipl. inž. Momčilo Pejović, Agromarket
dipl. inž. Milan Kusalo, Agromarket

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica