Suzbijanje korova u soji je LAK POSAO!

Suzbijanje korova u soji je LAK POSAO!

Vremenski uslovi prethodnih dana pogodovali su rastu i razvoju korova. Prisustvo korova na poljoprivrednim parcelama može da izazove značajne i višestruke štete, kao što su zauzimanje nadzemnog i podzemnog prostora, gušenje i zasenjivanje biljaka, utrošak vode i mineralnih materija koje su neophodne gajenim biljkama, a kao posledica svega toga je smanjen kvalitet i prinos poljoprivrednih proizvoda.

„Suzbijanje korova je lak posao, ukoliko pristupimo poljoprivrednoj proizvodnji primenom visokokvalitetnih proizvoda i odabirom pravog momenta aplikacije. Samo pravilnom i pravovremenom aplikacijom adekvatnih herbicida možemo efikasno suzbiti sve korove na poljoprivrednim površinama”, kaže dipl. inž. Milica Mijatov ispred kompanije Galenika-Fitofarmacija.

Kako Milica navodi, nakon suzbijanja širokolisnih korova u usevu soje, posebno se radi tretman suzbijanja uskolisnih korova, kao što su divlji sirak iz semena i rizoma, zubača, pirevina i svi uskolisni korovi koji se u tom trenutku nalaze na parceli.

Vreme primene je jako važno, a optimalno je kada sirak dostigne visinu 15-20 cm. Preporuka kompanije Galenika-Fitofarmacija za subijanje uskolisnih korova je preparat RAFAL 120.

RAFAL 120 je selektivni, translokacioni herbicid na bazi aktivne materije kletodim. Brzo se usvaja listom korovske biljke, što je veoma značajno ukoliko prete padavine i ako je vreme promenljivo, kao što je bio slučaj ovih dana. Zbog svoje izražene selektivnosti RAFAL 120 je registrovan za više ratarskih useva, kao što su suncokret, šećerna repa, soja i više različitih povrtarskih kultura”, navodi Milica.

Suzbijanje korova u soji je LAK POSAO! - © Agromedia

Galenika-Fitofarmacija za jedan problem nudi više rešenja. Pored RAFAL-a 120, poljoprivrednim proizvođačima su na raspolaganju SPEKTRUM i GLOBUS.

SPEKTRUM ima širok spektar delovanja na uskolisne korove iz semena i rizoma, a njegov adut je cirkulisanje kroz biljku i nakupljanje u tačkama porasta rizoma što sprečava vegetaciju rizomskih korova.

Ukoliko vam je brzina delovanja preparata imperativ, Galenika-Fitofarmacija vam preporučuje preparat GLOBUS.


„On se usvaja već nakon jednog sata od primene, a svoje delovanje pokazuje za 24 sata nakon aplikacije. On zaustavlja porast korova i sprečava dalji gubitak vode i mineralnih materija koje su neophodne gajenim biljkama”, objasnila nam je Milica.

Sagovornica:
dipl. inž. Milica Mijatov, Galenika-Fitofarmacija

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica