Zasadi šljiva u riziku od OSA i prouzrokovača BOLESTI! Stručna služba dala preporuku!

Zasadi šljiva u riziku od OSA i prouzrokovača BOLESTI! Stručna služba dala preporuku!

Zasadi šljiva su trenutno u osetljivoj fazi u kojoj su potencijalno ugrožene od napada šljivinih osa, kao i prouzrokovača bolesti šupljikavosti lista koštičavog voća, sušenja cvetova i grančica i mrke truleži plodova koštičavog voća. Stručnjaci iz PIS-a dali su svoje preporuke za zaštitu zasada šljiva.

Zaštita šljive

Ranije sorte šljiva (Čačanska rana, Čačanska lepotica i dr.) su u fazi precvetavanja, dok su kasnije sorte (Stenlej, Valjevka i dr.) u punom cvetanju.

Proizvođačima se preporučuje utvrđivanje faze razvoja biljaka, jer od toga zavisi izbor preparata za zaštitu!

Rane sorte su trenutno ugrožene od šljivinih osa čije se prisustvo beleži na lovnim klopkama. U toku je piljenje pagusenica ovih štetočina i sada je ključno sprovesti mere zaštite kako bi se sprečilo njihovo ubušivanje u tek zametnute plodiće i nastanak šteta.

Preporuka je primena nekog od registrovanih insekticida, isključivo u fazi precvetavanja:

  • Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux (deltametrin) 0,03-0,05% ili Decis mega 0,015-0,025% ili
  • Karika (acetamiprid+deltametrin) 0,6-0,8 l/ha.

Nakon cvetanja lisna masa intenzivnije raste i to je period kada treba početi sa zaštitom od prouzrokovača šupljikavosti lista, pred padavine koje se prema trenutnim prognozama najavljuju za ponedeljak/utorak, primenom nekod od fungicida:

  • Capi, Merpan 50 WP, Captan 50 WP, Venturion, Metod 480 SC (kaptan) 0,2-0,3%.

Kod kasnih sorti koje su u različitim fazama cvetanja sa najavljenim padavinama postoji rizik od infekcije cveta prouzrokovačem monilioze koštičavog voća. Pred padavine, preporuka je primena nekog od fungicida:

  • Ciprodex (ciprodinil) 0,05% ili Neon 0,5 l/ha ili Diverto 0,5-0,75 l/ha ili Chorus 50 WG 0,3-0,5 kg/ha
  • Folicur 250 EW, Akord, Akord WG, Orius (tebukonazol) 0,75 l/ha
  • Sekvenca (difenokonazol) 0,2 l/ha
  • Regev (difenokonazol+ulje čajnog drveta) 0,3 l/ha.

Prilikom primene pesticida treba se pridržavati svih preporuka koje ukazuju na smanjenje opasnosti za pčele i druge oprašivače. U cvetanju je primena insekticida zabranjena!


Izvor: PIS

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica