Zapažen nastup „Galenike Fitofarmacije“ na XIV Savetovanju o zaštiti bilja

Zapažen nastup „Galenike Fitofarmacije“ na XIV Savetovanju o zaštiti bilja

Na „XIV savetovanju o zaštiti bilja“, koje se tradicionalno održava na Zlatiboru, kompanija Galenika Fitofarmacija prezentovala je rezultate iz prethodnih godina na polju registracije svojih proizvoda na tržištu Evropske unije, širenju na regionalna tržišta kao i sertifikaciju Laboratorije za fizičko-hemijska ispitivanja u skladu sa GLP principima (Good Laboratory Practice).

XIV savetovanje o zaštiti bilja  - © Galenika Fitofarmacija

Od prošle godine do sada Galenika Fitofarmacija ima registrovana 4 proizvoda u Evropskoj uniji a to su TALISMAN, MURAL, HARPUN i BASAR. Pri registraciji ovih proizvoda je izvedeno 232 ogleda i dobijene su registracije u 22 useva u 11 zemalja Evrope. Pored toga, širenje na tržišta Evropske unije kao i na zemlje severne Afrike i bliskog istoka deo je strategije nastupa kompanije na stranim tržištima, pri čemu je ovo samo početak.

Laboratorija za fizičko-hemijska ispitivanja je osposobljena da radi analizu pet proizvođačkih šarži tehničkih materija u skladu sa GLP principima, za potrebe registracije sredstava za zaštitu bilja. Navedena analiza obuhvata skrining nečistoća, razvoj i validaciju metoda, određivanje sadržaja aktivne materije, nečistoća i vode, kao i spektrofotometrijsku karakterizaciju. Do sada je realizovano 6 GLP studija uključujući i studije za inostrane sponzore.

I u budućem periodu će se raditi na proširenju portfolia i registraciji proizvoda kako u Evropskoj uniji tako i u zemljama van Evrope.

Sponzorisani članak

Adresa: Batajnički drum bb, 11000 Beograd, Srbija
Telefon: +381 11 307 23 01
Web adresa: www.fitofarmacija.rs

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica