Virus mozaika lucerke najčešće se prenosi semenom

Virus mozaika lucerke najčešće se prenosi semenom

Virus mozaika lucerke (Alfalfa mosaic virus) prisutan je na svim područjima gde se gaji ova leguminoza, a ponekad broj obolelih biljaka može biti i preko 50%. Jedan od čestih načina prenošenja je putem semena.

Virus smanjuje prinos sena lucerke za 11-17%, dok smanjenje prinosa semena može da bude i za oko 60%. Virus mozaika lucerke ima veliki broj prirodnih domaćina (oko 165 biljnih vrsta), što je od posebnog značaja za njegovo neograničeno širenje i održavanje u prirodi.

Prve promene se ispoljavaju na mladom lišću početkom vegetacije u vidu sitnih okruglastih, zelenožutih pega. Sa razvojem biljaka hlorotične pege se povećavaju i postaju prugaste ili nepravilnog oblika. Na starijem lišću pege su upadljive po beličastoj boji. Kod ranih zaraza liske se kovrdžaju, a biljke zaostaju u porastu. Obolele biljke su osetljivije prema suši i izmrzavanju. Simptomi se posle prvog košenja i sa povećanjem temperatura gube.

Virus se održava u mnogobrojnim prirodnim domaćinima. Iz godine u godinu može se prenositi i obolelim krtolama krompira. Iz inficiranih biljaka virus prenose vaši. Vaši postaju infektivne ako se hrane samo dvadesetak sekundi na oboleloj biljci. Virus se u prirodi održava i prenosi semenom lucerke, paprike i semenom nekih drugih biljaka. On se u semenu lucerke može održati nekoliko godina. Virus prenose i šire i neke vrste viline kosice. On se prenosi i mehanički. Ali, mehaničkim putem lucerka teško oboleva, dok je veoma česta infekcija paprike. 

Za proizvodnju lucerke treba koristiti zdravo seme. Nova lucerišta ne treba zasnivati blizu starih, kao ni blizu površina na kojima se gaje paprika, paradajz, krompir, grašak. Korisna mera je i suzbijanje vaši, posebno pri gajenju semenske lucerke. Proizvođačima se savetuje odabir otrporniji sorti.

Izvor: Poljoprivredne stručne i savetodavne službe 
Autor: Dipl. inž. Siniša Nedeljković

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica