Trulež jabuke u skladištu – preventivne mere

Trulež jabuke u skladištu – preventivne mere

Proizvođači voća se svake godine susreću sa simptomima bolesti prilikom skladištenja voća. Ovakva situacija donosi dodatne probleme voćarima – teže je prodati ovakav plod. Ni kod proizvođača jabuke nije drugačija situacija, jer su plodovi svih voćnih vrsta podložni napadu prouzrokovača bolesti nakon berbe.

 Trulež jabuke u skladištu - © Galenika-Fitofarmacija

U većini slučajeva takve bolesti voća su uzrokovane parazitskim gljivama. Veći broj vrsta gljiva prisutan je na plodovima jabuke u voćnjaku u trenutku berbe, odakle zajedno s plodovima dospevaju u skladište. Najznačajnije bolesti jabuke koje se razvijaju nakon berbe i tokom skladištenja su prouzrokovane gljivama Monilinia fructigena, Penicillium expansum, Botrytis cinerea i Colleteotrichum spp.

Berba pojedinih sorti jabuka je počela. Sa tretiranjima zasada treba nastaviti radi zaštite plodova od prouzrokovača skladišnih bolesti, ali treba voditi računa i o karenci fungicida. Obzirom da se tokom godine kao što je ova može očekivati veći procenat plodova sa simptomima skladišnih bolesti, za tretiranja pred berbu treba odabrati fungicid koji ima delovanje na ove patogene.

Trulež jabuke u skladištu - © Pixabay 

Tretman pred berbu je važan kod svih sorti jabuke, a posebno kod onih koje su namenjene dužem skladištenju, kao što su Ajdared, Zlatni delišes, Jonagold, Braeburn i druge.

GALOFUNGIN T je fungicid koji biljka usvaja i štiti je iznutra. Deluje protektivno, ali i kurativno, odnosno i po pojavi simptoma. Namenjen je suzbijanju prouzrokovača gorke truleži jabuke (Gleosporium fructigenum), prouzrokovača truleži jabučastog voća (Monilia fructigena) i prouzrokovača truleži plodova (Penicilium spp.).

Primenjuje se u koncentraciji 0,05-0,1%. Karenca za GALOFUNGIN T je 14 dana.


Pored primene fungicida za zaštitu od pojave skladišnih bolesti jabuke je neophodna i:

  • pažljiva manipulacija plodovima tokom berbe radi izbegavanja mehaničkih oštećenja,
  • apsolutna zaštita od bolesti tokom vegetacije, i
  • skladištenje plodova u adekvatnim prostorima i uslovima.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica