Topla zima stvara uslove za infekciju voćaka – Sada je vreme za zaštitu!

Topla zima stvara uslove za infekciju voćaka – Sada je vreme za zaštitu!

Prolazimo kroz nesvakidašnju toplu zimu, pa se javio strah kod voćara. Zašto? Zbog preranog kretanja vegetacije.


„Kao što možemo videti, voćarski zasadi se, u zavisnosti od lokaliteta, nalaze od faze bubrenja do faze pucanja pupoljaka. Osnova dobre zaštite temelji se na primeni preventivnih mera kojima se smanjuje prezimljavajući infektivan potencijal štetnih organizama, a za očekivati je da ih ove godine bude više, obzirom da je vegetacija nešto ranije krenula, a da je zima bila blaga“, navodi mast. inž. Ivan Stevanović, iz kompanije Galenika-Fitofarmacija.

Prema njegovim rečima, prouzrokovači biljnih bolesti i štetni insekti prezimljavaju u krošnjama voćaka, pukotinama kore, rak ranama grana i grančica i oko pupoljaka.

„U ovom periodu je najvažnije preventivno sprečiti štetu prouzrokovače biljnih bolesti u zasadima jabučastog i koštičavog voća; u zasadima jabučastog voća prouzrokovača pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke, dok u zasadima koštičavog voća prouzrokovača kovrdžavosti lista, šupljikavosti lista i monilioze“, navodi Stevanović.

Šta blaga zima donosi i zašto je važno reagovati na vreme - © Galenika

Pored navedenih prouzrokovača, kaže Stevanović, neophodno je zasade štititi i od fitopatogenih bakterija koje prouzrokuju bakterioznu plamenjaču u zasadima jabučastog voća, kao i prouzrokovače rak rana i odumiranje grana kod koštičavog voća.

„Jako je važno da se na vreme suzbiju štetni insekti poput crvene voćne grinje, biljnih vaši, štitastih vaši jer, ukoliko tokom vegetacije dođe do njihovog prenamnoženja, njihovo suzbijanje će biti otežano i skupo“, kaže Stevanović.

Uprkos tome što ovako stanje u zasadima nosi povećane rizike, treba reći da postoje kvalitetna rešenja koja mogu obezbediti odličan start sezone.


Voćari znaju da se temelj zaštite zasniva na primeni bakarnih preparata i mineralnih ulja u cilju smanjivanja prezimljavajućeg infekcionog potencijala štetnih organizama.

„Galenika-Fitofarmacija za tu namenu preporučuje primenu preparata Bakarni oksihlorid 50 ili Cuprozin 35 – WP. Zašto? Zato što su ovo i fungicidi i baktericidi koje odlikuje dugotrajno delovanje u voćarskim zasadima“, kaže Stevanović.

On dalje preporučuje primenu i mineralnog ulja Galmin jer, pored izuzetnog delovanja na prezimljavajuće forme štetnih insekata, ima ulogu u impregnaciji biljnih delova, što omogućava dugotrajnije delovanje bakarnih preparata.


Postavlja se pitanje zašto voćari vole plavo ulje?

Plavo ulje je gotova kombinacija 2 preprata, a u jednom tretmanu primene plavog ulja, možemo suzbiti sve najznačajnije prouzrokovače biljnih bolesti i štetne insekte u višegodišnjim zasadima“, kaže Stevanović.


Međutim, koliko je važan kvalitet preparata, važno je i sprovesti kvalitetno tretiranje. Šta to znači?

Šta blaga zima donosi i zašto je važno reagovati na vreme - © Galenika

„To znači da preprate na bazi bakra i mineralnih ulja treba primenjivati po mirnom i suvom vremenu. Veoma je važno da se biljke dobro okupaju u ovom tretiranju, kako bi preparati na bazi bakra i mineranih ulja dospeli na sve biljne delove. Treba naglasiti da, ukoliko se nakon izvedenog tretmana nastavi period sa velikim količinama padavina, tretman je potrebno ponoviti“, navodi Stevanović.

Prema rečima Zorana Živanovića iz Vinče, pošto je bila blaga zima, ove godine je dosta parazita preživelo, ali on računa da će Bakarnim oksihloridom to rešiti.

„Posle toga primenjujemo Diziram u zaštiti protiv kovrdžavosti lišća breskve. Očekujemo sto postotnu zaštitu. Ovi preparati meni daju sigurnost. Znam da, kada to odradim, ne moram više da se brinem za te bolesti, već sam ih u samom startu rešio“, kaže Zoran.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica