Sačuvajte krompir u skladištu – rešite se krompirovog moljca

Sačuvajte krompir u skladištu – rešite se krompirovog moljca

Suzbijanje krompirovog moljca u skaldištu - © Pixabay

Oštećenja od krompirovog moljca primećuju se već tokom vađenja krompira. Međutim, ova štetočina najviše štete pravi  u samom skladištu. U povoljnim uslovima on nastavlja da se razvija, praveći sve veće štete zbog kojih semenske krtole postoju neupotrebljive, a merkantilne se teško prodaju na pijaci. Kako da se rešite krompirovog moljca i da zaštitite krompir u skladištu, savetuje dipl. inž. Zoran Panajotović iz PSSS Pirot.

Krompirov moljac jedan je od najvećih štetočina krompira i u polju i u skladištu, pri čemu veće štete nanosi uskladištenom krompiru. Ako se štetočina sa krtolama useli u skladište, u kasno leto, dok je još toplo, a skladište se ne hladi, vrlo brzo nastavlja da se razvija praveći velike štete na krtolama. Tada su mere suzbijanja ograničene na sprečavanje razvoja prisutne štetočine, ali i sprečavanje doletanja štetočine sa okolnih polja ili iz drugih skladišta.

Saveti za suzbijanje krompirovog moljca u skladištu

U skladište ne bi trebalo unositi oštećene krtole, u kojima mogu da se nalaze larve moljca. U skladištu krompira trebalo bi održavati temperaturu ispod 90 stepeni C (donji prag razvića), a najbolje 75-80 stepeni C.

Na vrata, prozore i ventilacione otvore skladišta trebalo bi postaviti antiinsekt mreže, kako bi se onemogućio ulazak novih štetočina, ali i izlazak onih koji se razvijaju na uskladištenim krtolama. U podrumima i podnim skladištima ako je moguće održavati temperaturu do 16C pri kojoj nema piljenja gusenica iz jaja.

Krompirov moljac - © Pixabay

Površine (podove, zidove i plafone) u praznim skladištima mogu se tretirati insekticidima na bazi malationa, pirimifos-metila, cipermetrina i deltametrina. Vreće sa krtolama u tom slučaju trebalo bi dobro pokriti folijom nakon primene ovog insekticida, kako bi se obezbedilo što bolje delovanje sredstava. Unošenje robe u tretirana prazna skladišta je dva dana nakon primene.

Kod manjih količina uskladištenog krompira (u gajbama, vrećama ili u gomilama) može biti korisno mešanje krtola sa talkom, osušenim pepelom, peskom i slamom, kao i držanje u magacinu zajedno sa belim lukom, bosiljkom i sličnim aromatičnim biljkama.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica