Paradajz napadaju lisne vaši i TRIPS – zaštitite ga na VREME!

Paradajz napadaju lisne vaši i TRIPS – zaštitite ga na VREME!

Trenutno se u usevima paradajza registruje prisustvo lisnih vaši i tripsa. Stručnjaci iz PIS-a dali su preporuku za adekvatne mere zaštite.

Paradajz lisne vaši

Vizuelnim pregledom biljaka paradajza uočeno je prisustvo tripsa (Thysanoptera). Pored šteta koje nanose isisavanjem sokova iz biljaka trips je prenosioc virusa bronzavosti paradajza (Tomato spotted wilt virus -TSWV), koje je veoma destruktivno oboljenje u proizvodnji paradajza. Za suzbijanje ove štetočine preporučuje se primena nekog od sledećih insekticida:

-Furioso (a.m.spiroteramat) 0,75-1 lit/ha ili

-Exalt (a.m.spinetoram) 2-2,4 lit/ha.

U usevima je pregledom utvrđeno i prisustvo vaši (Aphididae). Ove štetočine su takođe vektori mnogih štetnih virusa, te je preporuka i primena nekog od sledećih insekticida:  

-Teppeki ili Talent  (a.m.flonikamid) 0,06-0,1 kg/ha.

Pored hemijskih mera zaštite u cilju smanjenja populacije ovih štetočina veoma je važno i uklanjanje korovskih biljaka, kako u samom usevu tako i oko njega.

Toplo vreme sa visokim teperaturama iziskuje često zalivanje useva, a na taj način stvaraju se povoljni uslovi za razvoj prouzrokovača plamenjače paradajza (Phytophtora infestans) i prouzrokovača crne pegavosti (Alternaria solani). U cilju sprečavanja pojave i daljeg širenja navedenih patogena preporučuje se tretman useva nekim od fungicida:


-Infinito SC, Magnetic (a.m.propamokarb-hidrohlorid+fluopikolid) 1,2-1,6 lit/ha ili

-Fuzija plus (A.m.propamokarb-hidrohlorid+fluazinam) 2 lit/ha ili

-Quadris top ili Teatar plus (a.m.azoksistrobin+difekonazol) 0,75-1 lit/ha.


Za naredni period najavljuju se visoke dnevne temperature, preporuka proizvođačima je da hemijski tretman izvrše u kasnim večernjim satima.

Izvor: PIS


Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica