Odgovori na 10 najčešćih pitanja o SUPREME liniji đubriva

Odgovori na 10 najčešćih pitanja o SUPREME liniji đubriva

Prihrana biljaka je vrlo važan korak za pravilan razvoj biljaka, a izbor pravog đubriva je preduslov za dobar rod. Zato donosimo odgovore na 10 najčešćih pitanja kada je u pitanju Supreme linija đubriva.

1. Zašto su đubriva iz Supreme linije proizvoda bolja od standardnih đubriva?

U odnosu na standardna đubriva, Supreme linija se odlikuje visoko vodorastvorljivim i lako dostupnim fosforom (P), kalijumom (K), ali i prisustvom mikroelemenata koju imaju važne uloge u fiziološkim procesima biljke koji posredno utiču na kvalitet i potencijalno na visinu prinosa.
Elixir Agrar distributer mineralnih đubriva - © Elixir Agrar

2. Da li se primenom Supreme linije povećava kvalitet krajnjih proizvoda?

Kvalitet krajnjeg proizvoda, njegov izgled i bolje skladištenje su osnovne osobine na koje utiču Supreme đubriva. Ove karakteristike su ekonomski prioritet u visokokumulativnim kulturama. Kod krompira se napr. povećava sadržaj skroba, kod paradajza sadržaj šećera, kod duvana elastičnost i boju lista, ali i podstiče se intenzivniji porast većine biljnih kultura.  

3. U kojoj formi se nalazi K u Supreme liniji?

U formi kalijum sulfata (K2SO4), tzv. SOP.

Elixir Agrar distributer mineralnih đubriva - © Elixir Agrar

4. Koji je značaj kalijum sulfata (SOP)?


Sulfatna forma kalijuma je najkvalitetniji izvor ovog elementa, a utiče direktno na visinu prinosa i kvalitet proizvoda. Uticaj se ogleda na povećan sadržaj suve materije, tj. nivo šećera, ulja, proteina, a posredno i na ukus i izgled plodova biljaka na kojima se primenjuje. Kalijum sulfat je izvor dva ključna makroelementa, kalijuma (K) i sumpora (S).

Kalijum (K) kao elemenat utiče na brojne enzimatske procese, sintezu ugljenih hidrata, reguliše vodni bilans biljka, utiče na fotositezu, dok sumpor (S) ulazi u sastav esencijalnih aminokiselina, utiče na usvajanje odnosno metabolizam azota (N) u biljkama, sastavni deo je vitamina. Ovi elementi zahvaljujući svojim funkcijama povećavaju tolerantnost biljaka prema stresnim uslovima kao što su suša, mraz i pritisak pojedinih biljnih bolesti.

5. U kojim kulturama se primenjuju đubriva na bazi SOP-a?


SOP je namenjen proizvodnji kultura poput voća i povrća – visoko profitabilnih kultura, koje pokazuju veću ili umereniju osetljivost na hlor (Cl). Cilj primene jeste ostvariti što je moguće bolji kvalitet krajnjeg proizvoda, ali jednim delom povećati i prinos.

Elixir Agrar distributer mineralnih đubriva - © Elixir Agrar


6. Koje su kulture osetljive na hlor?

Biljne vrste osetljive na hlor (Cl):

  • jagoda, malina, kupina, borovnica, ribizla, krastavac, paprika, paradajz, duvan, dinja, lubenica, mango, citrusi, avokado, cveće, krompir za industrijsku preradu, itd.

Biljne vrste umereno osetljive na hlor (Cl):

  • vinova loza, konzumni i semenski krompir, koštunjavo voće, grašak, spanać, leska, kafa, čaj, itd.

7. Da li kod đubrenja formulacijama na bazi SOP-a postoji potreba za dodavanjem formulacija sa sadržajem S?

Primenom djubriva na bazi SOP-a isključuje se dodatna – naknadna primena sumpornih đubriva.

Elixir Agrar distributer mineralnih đubriva - © Elixir Agrar

8. U kom obliku je fosfor u Supreme liniji?

Fosfor (P) iz Supreme linije se nalazi u formi ortofosfata. Polifosfatne forme fosfora (P) koje se često koriste u đubrivima ne mogu biti direktno usvojene od strane biljke, već se prethodno moraju razgraditi do forme ortofosfata.

9. Koji je oblik azota u Supreme liniji i njegove prednosti?

Azot (N )iz Supreme linije je u amonijačnoj formi (N-NH4). Ova forma azota zajedno sa nitratnom jeste i jedina koja je usvojiva i dostupna biljkama. Amonijačni jon se dobro vezuje za adsorpcioni kompleks zemljišta, te je otporniji na gubitke ispiranjem. Ispiranje nitrata, ali i njihova denitrifikacija u zemljištu (gasoviti gubici) predstavljaju danas veliki problem u pogledu zagadjivanja podzemnih voda i atmosfere. Amonijačna forma (N-NH4) predstavlja i dugotrajni izvor azota (N) za biljke što je sa aspekta njihove kontinuirane ishrane svakako benefit.

Elixir Agrar distributer mineralnih đubriva - © Elixir Agrar

10. Koje su dodatne vrednosti Suprime linije?

SUPREME linija đubriva sadrži dodatna hraniva mikroelemente koji imaju važne funkcije poput:

  • Bora (B) koji utiče na cvetanje oplodnju biljaka, razvoj delova cveta, transport ugljenih hidrata.
  • Cinka (Zn) sa funkcijom regulisanja sinteze biljnih hormona, aktivacije enzima.
  • Gvožđa (Fe) koje direktno utiče na fotosintezu, disanje, azotni metabolizam.
  • Mangana (Mn) koji utiče na intezitet fotosinteze, razvoj cvetova, disanje, aktivaciju enzima.
 

Elixir Agrar
Konus Glorija - © Konus Glorija
Ulica: Bulevar Oslobođenja 79
E-mail: [email protected]

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica