Logan za ODLIČAN start – NOVI herbicid za suzbijanje korova u usevu KUKURUZA [od setve sve do 3. lista]

Logan za ODLIČAN start – NOVI herbicid za suzbijanje korova u usevu KUKURUZA [od setve sve do 3. lista]

Zaštita kukuruza u ranim fazama razvoja je osnov za visoke prinose, a suzbijanje korova je možda i najvažnija agrotehnička mera. Novi proizvod kompanije Galenika Fitofarmacija za zaštitu, herbicid Logan, koristi se u usevu kukuruza za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova, baš u tim ranim fazama mlade biljke, od setve pa sve do 3. lista. Ovo je izuzetno selektivan herbicid koji ratarima omogućava da suzbiju korove bez žurbe.

mlada biljka kukuruza i korov

 

Glavne karakteristike herbicida Logan:

  • Odlično se uklapa u antirezistentnoj strategiji
  • Efikasno suzbija jednogodišnje uskolisne i širokolisne korove
  • Dugo drži njivu čistom
  • Reaktivira se sa padavinama
  • Može se kombinovati sa nekim od herbicida kao što su Basar, Rezon, Plamen, Monosan herbi 500

Način delovanja

Zasniva se na inhibiciji sinteze karotenoida što se ispoljava kroz karatkeristični simptom promene boje lista iz zelene u belu (izbeljivanje), nakon čega izbeljivanje prelazi iz nekrozu što dovodi do konačnog uvenuća korovske biljke.

herbicid logan etiketa

Aktivna supstanca

izoksaflutol
(240 g/l preparata)
+
protektant ciprosulfamid
(240 g/l preparata)

Protektant ciprosulfamid ima ulogu u podsticanju metabolizma kukuruza i ubrzavanje neutralisanja herbicida što pokazuje izuzetnu selektivnost herbicida prema gajenim biljkama.

Napomena:

Treba sprečiti zanošenje preparata na susedne osetljive useve i zasade. Ukoliko dođe do preoravanja ili prevremenog skidanja useva, na tretiranim površinama se mogu sejati:


  • mesec dana posle primene: kukuruz i krompir (uz jednu plitku obradu zemljišta) ili šargarepa i engleski ljulj (uz jedno oranje)
  • dva meseca posle primene: lucerka i šargarepa (uz jednu plitku obradu) ili sirak i detelina (uz jedno oranje)

U toku jedne godine, na istom terenu, može se primeniti najviše jednom.

Krajnji rok primene pre berbe (KARENCA)

  • Kukuruz – OVP (obezbeđena vremenom primene)

PAKOVANJE

  • 1 l i 0,5 l

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica