Zaštita pšenice za veći prinos: FUNGICID koji RADI!

Zaštita pšenice za veći prinos: FUNGICID koji RADI!

Zaštita pšenice veliki je faktor u podizanju kvaliteta i dobijanju većih prinosa po jedinici površine. Već 50 godina u tome glavnu ulogu igraju hemijska sredstva, kao što su fungicidi, sredstva za zaštitu biljaka od vrsta koje ugrožavaju rast i razvoj gajenih biljaka.

Globalno gledano, pšenicu napada preko 200 patogena, a oko pedeset vrsta ima značajan ekonomski uticaj.

Svaki deo Zemlje ima specifične klimatske uslove, neke vrste ostaju samo u određenim oblastima, a neke opstaju i u gotovo svim agroklimatskim područjima sveta.

Intenzitet razvoja bolesti zavisi od temperature vazduha i zemljišta, relativne vlažnosti vazduha, odnosno vlažnosti zemljišta, količine inokuluma i osetljivosti sorti. Najčešći uzročnici bolesti u našim krajevima su različite lisne pegavosti, patološko poležavanje ili bolesti lista, pepelnice, rđe i fuzarije.

Zbog čega nam je pšenica bolesna?

Već sa blagim porastom temperatura i kišnim periodom stvaraju se optimalni uslovi za razvoj i širenje raznih prouzrokovača bolesti u usevu pšenice. Pored navedenih uslova koji pogoduju razvoju bolesti veoma su bitni faktori poput osetljivosti sorte, gustine biljaka, stanja useva…

U navedenim uslovima može se očekivati pojava bolesti lista i stabla pšenice kao što su:

  • Pepelnica pšenice (Blumeria graminis)
  • Rđe pšenice (Puccinia recondita – lisna rđa i Puccinia striiformis – žuta rđa)
  • Siva pegavost lista pšenice (Septoria tritici)

Ukoliko primetimo u usevu prisustvo simptoma navedenih patogena, fungicidni tretman predstavlja neophodno rešenje.

Pylon plus

Kako efikasno zaštiti pšenicu od biljnih bolesti?

Za dostizanje visokog prinosa pšenice neizbežna je primena fungicida, jer u optimalnim uslovima biljne bolesti brzo mogu dovesti do gubitka roda i preko 50%.


Prvi tretman pšenice obavlja se na proleće, najčešće uz tretman herbicidima, a drugi na početku cvetanja sa ciljem zaštite klasa od paleži (fuzarioze).

Pylon plus je novi fungicid u proizvodnoj paleti Galenike-Fitofarmacije za zaštitu pšenice od bolesti, a u sebi sadrži snagu 3 aktivne materije!

Jedinstven na tržištu!


Pruža visoku efikasnost u suzbijanju najznačajnijih prouzrokovača biljnih bolesti!

Nakon primene Pylon plus obezbeđuje dugotrajno delovanje na prouzrokovače bolesti, dok kombinacija aktivnih materija u preparatu poseduje širok spektar delovanja!


Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica